Προγράμματα – Προσκλήσεις

Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων σε διάφορους κλάδους της οικονομίας (ενημέρωση 1/6/2021)

Αναμένεται

Το ΕΣΠΑ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”, χρηματοδοτεί προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων διαφόρων εργασιακών κλάδων με σκοπό την απόκτηση νέων εξειδικευμένων και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Τα προγράμματα υλοποιούν επαγγελματικοί και κλαδικοί φορείς.

Δημοσιεύονται οι προσκλήσεις κατάρτισης που απευθύνονται προς τους ωφελούμενους /εργαζόμενους προκειμένου να συμμετάσχουν στα προγράμματα κατάρτισης.

Σημειώνεται ότι στο espa.gr δημοσιεύονται οι Προσκλήσεις που αποστέλλονται από τους επαγγελματικούς/κλαδικούς φορείς.

Συστήνεται στους ενδιαφερόμενους για την πλήρη ενημέρωσή τους, να επισκέπτονται και τους διαδικτυακούς τόπους των επαγγελματικών/κλαδικών φορέων του τομέα που τους ενδιαφέρει.

 

Ενεργές προσκλήσεις για υποβολή αιτήσεων

Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων της οικονομίας για την απόκτηση νέων εξειδικευμένων και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων με έμφαση στις ειδικότητες ψύχους

 • Φορέας υλοποίησης κατάρτισης: Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος
 • Αντικείμενα κατάρτισης: Τεχνικός Ψυκτικών Εγκαταστάσεων, Τεχνίτης Γενικών Υδραυλικών Εργασιών, Τεχνίτης Φυσικού Αερίου, Οργανωσιακή Κουλτούρα και Διαχείριση Χρόνου 
 • Πληροφορίες: https://110.opse.gr

Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα σε αντικείμενα μάρκετινγκ και ασφάλειας – ποιότητας παραγωγής

 • Φορέας υλοποίησης κατάρτισης: Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου
 • Αντικείμενα κατάρτισης:  Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικό Εμπόριο,  Τεχνικές Παραγωγής Ασφαλών και Ποιοτικών Τροφίμων-Ποτών,  Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων
 • Πληροφορίες: http://greekwinefederation.gr/gr/content/show/&tid=460

Κατάρτιση εργαζομένων όλων των κλάδων της οικονομίας για την απόκτηση και πιστοποίηση εξειδικευμένων ή/και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες εστίασης, τουρισμού και συναφή επαγγέλματα

 • Φορέας υλοποίησης κατάρτισης: Πανελλήνια Τουριστική Επαγγελματική Ένωση Εστίασης και Συναφών Επαγγελμάτων  
 • Αντικείμενα κατάρτισης: Στέλεχος Εστίασης – Ειδικός Διατροφικών Προτύπων & Εξυπηρέτησης Πελατών Εστιατορίου, Στέλεχος Εστίασης – Στέλεχος διοίκησης μονάδων εστίασης, Υπάλληλος Μαγειρικής – Εστιατορικής Τέχνης, Στέλεχος διοίκησης – Στέλεχος Διαχείρισης Οργανωσιακής Κουλτούρας και Συστημάτων Διαχείρισης Χρόνου (Time Management)
 • Πληροφορίες: https://110.pteee.gr/

Προσκλήσεις για τις οποίες έχει λήξει η υποβολή αιτήσεων

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο της μεταποίησης του αλουμινίου

 • Φορέας υλοποίησης κατάρτισης: Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)
 • Πληροφορίες: https://katartisialuminio.gr/

Πιλοτικά προγράμματα εξ αποστάσεως συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στη συμβουλευτική σταδιοδρομία/ επαγγελματικού προσανατολισμού.

Κατάρτιση και πιστοποίηση επιστημονικών/τεχνικών στελεχών στη βιομηχανία τροφίμων και την περιβαλλοντική διαχείριση

Σε ποιους απευθύνεται

Εργαζόμενοι

Οι ενδιαφερόµενοι/ες για το εκάστοτε πρόγραμμα υποβάλουν την αίτηση τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση του προγράμματος.

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Οι γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης συμμετοχής περιγράφονται στην Πρόσκληση κάθε …

Τι χρηματοδοτείται

Για την συμμετοχή στην επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση χορηγείται εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα.

Πηγή