Προγράμματα – Προσκλήσεις

Προκαταρτικές ενέργειες για την υποστήριξη της αριστείας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Ανάδειξη 40 Κέντρων Αριστείας σε ΑΕΙ σε 8 γνωστικές περιοχές (5 ανά γνωστική περιοχή): α) Ανθρωπιστικών Επιστημών ή Καλών Τεχνών, β) Νομικών ή Πολιτικών Επιστημών, γ) Οικονομικών ή Κοινωνικών Επιστημών, δ) Επιστημών Υγείας ή Βιολογίας, ε) Επιστημών Περιβάλλοντος, Αγροτοδιατροφικών ή Γεωτεχνικών Επιστημών, στ) Μηχανικών ζ) Επιστήμης Πληροφορικής, η) Φυσικών Επιστημών ή Μαθηματικών.

Τα Κέντρα Αριστείας της Ανώτατης Εκπαίδευσης θεσμοθετήθηκαν προκειμένου να επιβραβεύονται, να υποστηρίζονται και να αναδεικνύονται οι βέλτιστες πρακτικές ποιότητας και καινοτομίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Σε ποιους απευθύνεται

Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης

Περίοδος υποβολής

από 5/10/2021 έως 12/11/2021

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην …

Προϋπολογισμός

€ 100.000

Σχετικά αρχεία

Πηγή