Προγράμματα – Προσκλήσεις

Πρόσκληση προς την ΓΓΕΚ – Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για αντιμετώπιση πανδημίας Covid-19

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών /καινοτόμων επιχειρήσεων (στο πλαίσιο της RIS3) του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece” υπό τις αντίξοες συνθήκες της κρίσης της πανδημίας COVID-19 (στους ΚΑΔ που έχουν πληγεί), με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κεφάλαιο κίνησης).

Σκοπός είναι να ενισχυθούν οικονομικά, ώστε να αντιμετωπίσουν την έλλειψη ρευστότητας -η οποία επιδεινώθηκε λόγω της παρατεταμένης έξαρσης της νόσου COVID-19- και να παραμείνουν βιώσιμες οι νεοφυείς επιχειρήσεις, ένα δυναμικό και πολλά υποσχόμενο τμήμα της ελληνικής οικονομίας, με προσανατολισμό προς την Καινοτομία ή/και την έρευνα, με υψηλό θετικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη καθώς και στη μετάβαση στο νέο παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας, ενώ παράλληλα να δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας

Περίοδος υποβολής

από 14/1/2021 έως 29/1/2021

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην …

Προϋπολογισμός

€ 60.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Διεύθυνση

Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα

Τηλ

801 1136300, 210 7450800-1

Φαξ

210 7473666

Νικολέττα Αναστασοπούλου

213 1503646

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Πηγή