Στα 18,385 τρισ. ευρώ το συνολικό ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ευρώπη Πηγή