Της Λέττας Καλαμαρά
[email protected]

Προτάσεις πολιτικής έχει διατυπώσει εδώ και καιρό ο κλάδος της χημικής βιομηχανίας με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης τόσο στις επιχειρήσεις του κλάδου όσο και σε συναφείς κλάδους και την ευρύτερη οικονομία.

Το συγκεκριμένο γεγονός αποδεικνύει πως οι επιχειρήσεις του κλάδου βρίσκονται σε εγρήγορση, παρά τη θερινή ραστώνη, ενόψει ενός δύσκολου και αβέβαιου χειμώνα.

Όπως τονίζεται σε σχετική μελέτη του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ) η αύξηση των τιμών ενέργειας επηρεάζει εμμέσως, αλλά σημαντικά, τις τιμές των χημικών ουσιών που προμηθεύεται ως πρώτες ύλες ή διανέμει η εγχώρια χημική βιομηχανία. Η εικόνα των επιπτώσεων στις τιμές είναι διαφορετική σε αυτή την περίπτωση καθώς από την αύξηση του κόστους των χημικών πρώτων υλών επηρεάζεται σημαντικά περισσότερο ο τομέας των λιπασμάτων με αυξήσεις κόστους και τιμών που ξεπερνούν το 100%. Σημαντική επίπτωση (32,8%) εκτιμάται και για τα πλαστικά, ενώ επίπτωση της τάξης του 10% έως 14% στο κόστος παραγωγής και τις τιμές έχουν οι τομείς πετροχημικών, λοιπών ανόργανων χημικών, συνθετικών ινών και βοηθητικών χημικών για τη βιομηχανία. Πιο μικρή, από 3,2% έως 6,9%, είναι η έμμεση επίπτωση των τιμών ενέργειας στους υπόλοιπους τομείς (βιομηχανικά αέρια, χρωστικές ύλες, φυτοπροστατευτικά, χρώματα και καταναλωτικά χημικά).

Πρόσθετα μέτρα

Σύμφωνα με τα στελέχη του χώρου της χημικής βιομηχανίας, στο πλαίσιο αυτό υφίσταται ανάγκη για εξέταση και εφαρμογή πρόσθετων μέτρων, τα οποία θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις του κλάδου να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά την υφιστάμενη κρίση, να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους σε παρόμοιες κρίσεις στο μέλλον, αλλά και να ανταποκριθούν στις πολλαπλές προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά τους.

Στις προτάσεις πολιτικής περιλαμβάνονται διατήρηση επαρκούς επιπέδου επιδότησης του κόστους ενέργειας των επιχειρήσεων και διαφοροποιημένη επιδότηση για τις επιχειρήσεις υψηλής έντασης ενέργειας, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, παρεμβάσεις για τη μεγαλύτερη συμμετοχή των επιχειρήσεων στα οφέλη από τον μετασχηματισμό του ενεργειακού συστήματος και την πράσινη μετάβαση.

Αναφορικά με τις πρόσθετες παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους ενέργειας ο κλάδος τονίζει ότι μπορεί να περιλαμβάνουν μείωση των χρεώσεων δικτύων και λοιπών τελών στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο, συστηματική παρακολούθηση και έλεγχο των αγορών χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου για την αποφυγή καταχρηστικών πρακτικών, επιδότηση και άλλων πηγών ενέργειας όπως το υγραέριο για βιομηχανική χρήση (LPG), το οποίο ως επί το πλείστον χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις λόγω μη ύπαρξης δικτύου φυσικού αερίου στην περιοχή εγκατάστασής τους.

Επίσης, προτείνεται απαλλαγή από τον ΕΦΚ στο φυσικό αέριο όταν χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη, διασφάλιση της μεταφοράς των πλεονασμάτων υπό τη μορφή απροσδόκητων κερδών στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Πηγή