Κρατική ενίσχυση δοθείσα στο πλαίσιο του ν.3908/2011, λογιστικός χειρισμός και απεικόνιση στις οικονομικές καταστάσεις Πηγή