Εμφανής η έλλειψη τάσης στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Οριακά πάνω από τις 800 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Πηγή