Η παράλειψη αυτοτελούς προσδιορισμού των ακαθαρίστων εσόδων προκειμένου να επιβληθεί ΦΠΑ δεν εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο Πηγή