Τρόπος απόδειξης κάλυψης τεκμαρτής δαπάνης με ποσό δανείου (ν. 2238/1994) Πηγή