Εργασία με πλήρη απασχόληση και ασφάλιση με μειωμένη απασχόληση – Η ασφάλιση του προσωπικού στην οποία είχε προβεί επιχείρηση υπολειπόταν τόσο ως προς τις ημέρες εργασίας όσο και ως προς τις πράγματι καταβληθείσες αποδοχές λόγω υποβολής καταστάσεων με μειωμένο ωράριο Πηγή