Συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ο Χρ. Δήμας στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Έρευνας και Καινοτομίας της Ε.Ε. για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης. Πηγή