Τρεις εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον χθες για το ΣΔΙΤ «Έργα αξιοποίησης του υδατικού δυναμικού του Ταυρωνίτη ποταμού Π.Ε. Χανίων Κρήτης» και το ίδιο και για το επίσης ΣΔΙΤ «Κατασκευή φράγματος ποταμού Ενιπέα Φαρσάλων (στη θέση Παλιοδέρλι)».

Ειδικότερα, για την αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού του Ταυρωνίτη ποταμού στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανταποκρίθηκαν οι Άκτωρ (Όμιλος Ελλάκτωρ), Τέρνα (Όμιλος ΓΕΚ Τέρνα) και Μυτιληναίος.

Η αναθέτουσα αρχή (υπουργείο Υποδομών) μετά την έναρξη λειτουργίας του έργου, θα καταβάλει στον ανάδοχο (Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης – ΙΦΣ) πληρωμές διαθεσιμότητας, που έχουν εκτιμηθεί σε καθαρή παρούσα αξία, στο ποσό των 215,403, πλέον ΦΠΑ.

Με βάση τη διαδικασία των ΣΔΙΤ ο τελικός προϋπολογισμός των πληρωμών διαθεσιμότητας που θα καταβληθούν στον ΙΦΣ θα καθοριστεί στο πλαίσιο του ανταγωνιστικού διαλόγου, κατά το Στάδιο Β.Ι της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού και

θα συμπεριληφθεί στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών.

Η σύμπραξη αφορά ειδικότερα τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία του Φράγματος Ντεριανού και του Φράγματος Σεμπρωνιώτη, της συνδετήριας σήραγγας των δύο δημιουργούμενων ταμιευτήρων, των έργων μεταφοράς και διανομής νερού των νέων ταμιευτήρων για την άρδευση καλλιεργούμενων περιοχών των Δήμων Πλατανιά και Κισάμου της Π.Ε. Χανίων και των έργων επεξεργασίας και μεταφοράς νερού του ταμιευτήρα του φράγματος Ντεριανού για την ενίσχυση της ύδρευσης των ανωτέρω Δήμων. Με το εν λόγω ΣΔΙΤ αντιμετωπίζεται το πρόβλημα πρόσβασης των κατοίκων σε καλής ποιότητας νερό.

Για την κατασκευή φράγματος στον ποταμό Ενιπέα Φαρσάλων (στη θέση Παλιοδέρλι) ενδιαφέρον εκδήλωσαν οι Intrakat, Άκτωρ και Τέρνα.

Στο αντικείμενο της Σύμπραξης περιλαμβάνονται εκτός από το φράγμα έργα για την ύδρευση της πόλης των Φαρσάλων και 31 οικισμών της περιοχής Φαρσάλων, η οποία περιλαμβάνει τις δημοτικές ενότητες Φαρσάλων, Πολυδάμαντα, Ενιπέα και Ναρθακίου. Σκοπός του έργου είναι ακόμα η άρδευση εκτάσεων περίπου 100.000 στρεμμάτων.

Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης Σύμπραξης – πληρωμές διαθεσιμότητας, έχουν  εκτιμηθεί σε καθαρά παρούσα αξία, σε 185,541 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Πηγή