Συμπληρώθηκαν 9 συνεχόμενες ανοδικές εβδομάδες Πηγή