Από την έντυπη έκδοση

Της Ειρήνης Σακελλάρη
[email protected]

Το μήνυμα για τη διανομή μερισμάτων που ανακοίνωσαν οι ελληνικές τράπεζες παραμένει ενεργό, σημειώνουν τραπεζικοί παράγοντες.

Ήδη οι τράπεζες σε συνεργασία με τους θεσμούς και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αναμορφώνουν λογιστικά τους ισολογισμούς τους ώστε να είναι δυνατή η διανομή μερίσματος, αλλάζοντας μεταξύ άλλων τη δομή των αποθεμάτων. Οι μεν Eurobank και Εθνική Τράπεζα προγραμματίζουν να δώσουν μέρισμα για τη χρήση 2022 (δηλαδή το καλοκαίρι του 2023), οι δε Alpha Bank και Πειραιώς θα κινηθούν ανάλογα για τη χρήση 2023, δηλαδή η διανομή θα λάβει χώρα το καλοκαίρι του 2024. Φυσικά τον τελευταίο λόγο στο θέμα αυτό έχει ο επόπτης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία θα επεξεργαστεί τα σχετικά αιτήματα όπως αυτά υποβάλλονται και από άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες.

Τα κέρδη από τα επιτόκια

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η ΕΚΤ φαίνεται να φρενάρει τα υπερκέρδη που θα παρουσιάσουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες εκμεταλλευόμενες από τη μία την επικείμενη άνοδο των επιτοκίων της ΕΚΤ και από την άλλη τον πολύ φθηνό δανεισμό τους από την ίδια την κεντρική τράπεζα, μέσα από το πρόγραμμα των τίτλων TLTRO. Όπως ανέφερε πρόσφατο άρθρο των FT, η ΕΚΤ εξετάζει αλλαγές στους όρους που αφορούν τις στοχευμένες πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (TLTRO). Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα αυτό εκπονήθηκε για να εξυπηρετηθούν οι τράπεζες την περίοδο της πανδημίας.

Η ΕΚΤ, για μια σειρά από λόγους, δεν φαίνεται διατεθειμένη να αφήσει τις ευρωπαϊκές τράπεζες να επιτύχουν επιπλέον κέρδη που θα στηρίζονται στη μακροχρόνια φθηνή χρηματοδότηση που αυτές λαμβάνουν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την ίδια στιγμή που θα εκμεταλλεύονται τα αυξημένα επιτόκια με τα οποία θα χορηγούν τους ιδιώτες, αλλά κυρίως τα αυξημένα επιτόκια για να… παρκάρουν τη ρευστότητά τους σε καταθέσεις στην ίδια την κεντρική τράπεζα.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ΕΚΤ, τα 2,2 τρισ. ευρώ των επιδοτούμενων δανείων που παρείχε η Αρχή προς τις ευρωπαϊκές τράπεζες βοήθησαν να αποτραπεί η πιστωτική κρίση όταν χτύπησε ο Covid-19. Όμως, με την κεντρική τράπεζα να σχεδιάζει τώρα να αυξήσει τα επιτόκια, αυτό μεταφράζεται σε ένα μπόνους μεγάλης αξίας για τις τράπεζες της Ευρωζώνης, σύμφωνα με αναλυτές.

Η Morgan Stanley

Παράλληλα, η Morgan Stanley εκτιμά ότι οι τράπεζες θα μπορούσαν να αποκομίσουν επιπλέον κέρδη μεταξύ 4 και 24 δισ. ευρώ, τοποθετώντας τα φθηνά δάνεια της ΕΚΤ σε κατάθεση στην κεντρική τράπεζα για διάστημα από τον Ιούνιο του 2022 έως το τέλος του προγράμματος τον Δεκέμβριο του 2024, ανάλογα με το πόσο γρήγορα θα αυξηθούν τα επιτόκια στο επόμενο διάστημα. Έτσι το Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναμένεται να συζητήσει με ποιον τρόπο θα περιορίσει το επιπλέον περιθώριο που θα μπορούν να κερδίσουν εκατοντάδες τράπεζες από τα επιδοτούμενα δάνεια της ΕΚΤ απλώς τοποθετώντας τα πίσω σε μορφή κατάθεσης στην κεντρική τράπεζα.

Πηγή