Από την έντυπη έκδοση

Του Γιώργου Κούρου
gkouros@naftemporiki.gr

Την επέκταση του μέτρου της μείωσης ενοικίων και τη δυνατότητα πλήρους απαλλαγής (100%) για τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές σχεδιάζει ήδη το οικονομικό επιτελείο στο γενικότερο πλαίσιο στήριξης της αγοράς.

Ειδικότερα, η βεβαρημένη επιδημιολογική εικόνα της χώρας, αλλά ειδικότερα της Αττικής, που «βράζει» από νέα κρούσματα και μεταλλάξεις, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε παράταση της καραντίνας για τουλάχιστον μία ή ακόμη και δύο εβδομάδες.
Το γεγονός αυτό αναγκάζει την κυβέρνηση, η οποία επιθυμεί διακαώς το άνοιγμα της αγοράς με στόχο την τόνωση των εσόδων και γενικότερα της οικονομίας, να μεταθέσει τα σχέδιά της για επανεκκίνηση του λιανεμπορίου στις 22 ή στις 29 Μαρτίου.

Για τον λόγο αυτό ήδη στο υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζονται νέα σχέδια για στήριξη των επιχειρήσεων, ενώ στο τραπέζι έχει ήδη μπει παράταση του μέτρου μείωσης των ενοικίων για τον Απρίλιο και τον Μάιο.

Στην περίπτωση φυσικά αυτή προτεραιότητα θα δοθεί και πάλι στις επιχειρήσεις που θα είναι κλειστές με κρατική εντολή, γεγονός που σημαίνει ότι «κούρεμα» ενοικίου και πλήρη απαλλαγή θα έχουν οι εξής κλάδοι: λιανεμπόριο, εστίαση, πολιτισμός, αθλητισμός, τουρισμός, μεταφορές, γυμναστήρια, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, αλλά και βιβλιοπωλεία.

Σε αναστολή εργασίας

Από την άλλη πλευρά, για τις επιχειρήσεις που συνεχίζουν να λειτουργούν, αλλά έχουν θέσει τους εργαζομένους τους σε αναστολή εργασίας θα εξακολουθήσει να ισχύει η μείωση του ενοικίου σε ποσοστό 40%, όπως και οι αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες των ακινήτων που εισπράττουν μειωμένα ενοίκια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσον αφορά τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, με δύο νέες αποφάσεις του υφυπουργού Οικονομικών Απ. Βεσυρόπουλου προβλέπεται ότι υποχρεωτική απαλλαγή από την καταβολή του 40% των μισθωμάτων για τους μήνες Δεκέμβριο και Νοέμβριο του 2020 αντίστοιχα θα λάβουν αυτές που δεν ήταν ενεργές στις 20-3-2020 με βάση τον ΚΑΔ που είχαν κατά την 5η Νοεμβρίου 2020.

Οι αποφάσεις

1) Επισημαίνεται ότι με την υπ’ αρίθμ. Α.1048/9.3.2021 απόφαση τροποποιείται η υπ’ αρίθμ. Α.1274/14.12.2020 ομοίας που αφορά τον «Προσδιορισμό πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Δεκέμβριο 2020».

Ειδικότερα, το κείμενο της εν λόγω αποφάσεως έχει ως εξής:

Η παρ. 1 της υπό στοιχεία Α.1274/14.12.2020 απόφασης του υφ. Οικονομικών (Β’ 5577) αντικαθίσταται ως εξής:

1. α) Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια και για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορονοϊό Covid-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού Covid-19, ήτοι επιχείρησης η οποία έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20 Μαρτίου 2020 έναν από τους αναγραφόμενους στο Παράρτημα, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή της οποίας τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά τις 20 Μαρτίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο Παράρτημα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Δεκέμβριο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως ισχύει.

β) Ειδικά για τις επιχειρήσεις που δεν ήταν ενεργές την 20ή Μαρτίου 2020, λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ, όπως εμφανίζεται στο Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ κατά την 5η Νοεμβρίου 2020, εφόσον αυτές είναι ενεργές κατά την ημερομηνία αυτή.

2. Με την υπ’ αρίθμ. Α.1047/ 9.3.2021 απόφαση τροποποιείται η υπ’ αρίθμ. Α.1251/20.11.2020 ομοία που αφορά τον «Προσδιορισμό πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Νοέμβριο 2020».

Ειδικότερα, το κείμενο της εν λόγω αποφάσεως έχει ως εξής: 

Η παρ. 1 της υπό στοιχεία Α.1251/20.11.2020 απόφασης του υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 5204) αντικαθίσταται ως εξής:

1. α) Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια και για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορονοϊό Covid-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού Covid-19, ήτοι επιχείρησης η οποία έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20 Μαρτίου 2020 έναν από τους αναγραφόμενους στο Παράρτημα, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή της οποίας τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά τις 20 Μαρτίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο Παράρτημα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Νοέμβριο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως ισχύει.

β) Ειδικά για τις επιχειρήσεις που δεν ήταν ενεργές την 20ή Μαρτίου 2020, λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ, όπως εμφανίζεται στο Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ κατά την 5 η Νοεμβρίου 2020, εφόσον αυτές είναι ενεργές κατά την ημερομηνία αυτή. 

Πηγή