Υπ. Ανάπτυξης: Πλήρης εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Πηγή