ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΦΕΕ
ΤΚ:63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
ΤΗΛ:2372022924-FAX:2372022984-email:[email protected]
ΤΗΛ:2373065798-FAX:2373065799-email:[email protected]


ΠΡΟΣ:
Όλα τα μέλη του Συλλόγου Λογιστών-Φοροτεχνικών Χαλκιδικής και κάθε συνάδελφο ελεύθερο επαγγελματία που νομίμως ασκεί το επάγγελμα του Λογιστή φοροτεχνικού στην ελληνική επικράτεια

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση συναδέλφων και ενέργειες σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του συστήματος της ΑΑΔΕ, ενόψει της υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων μας και ιδιαίτερα ως προς την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, καθώς και προηγούμενων ετών για τροποποιητικές δηλώσεις με αναδρομικές αποδοχές που εισπράχθηκαν εντός του έτους 2020, σας παραθέτουμε την παρακάτω οδηγία.

Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας της λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος της ΑΑΔΕ, σας ενημερώνουμε ότι στην απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Α.1118/26-05-2021/Άρθρο 1, Παράγραφος 3, αναφέρεται ότι:

«Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ή εφόσον κρίνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο, επιτρέπεται να υποβληθούν αυτές σε χειρόγραφη μορφή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Αυτό ισχύει και στις περιπτώσεις που η προθεσμία υποβολής της δήλωσης λήγει στο τέλος του έτους, εφόσον υπάρχει αδυναμία ηλεκτρονικής υποβολής

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω αναφερόμενα, σας προτείνουμε να προβείτε στην υποβολή των δηλώσεων στη ΔΟΥ, λαμβάνοντας υπόψη και εφαρμόζοντας αθροιστικά τις ακόλουθες τρεις προϋποθέσεις:

α) Θεωρούμε σκόπιμο να υπάρχει σε ισχύ ενεργή εξουσιοδότηση από το φορολογούμενο προς το λογιστή με την αντίστοιχη αποδοχή της, η οποία θα αφορά τουλάχιστο το αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος, για ν’ αποδεικνύεται η σχέση εκ των προτέρων. Σας προτείνουμε ωστόσο γενικότερα, η εξουσιοδότηση να αφορά όλα τα φορολογικά αντικείμενα αναλογικά, για κάθε φορολογούμενο ιδιώτη ή επαγγελματία, για ευνόητος λόγους.

β) Κατά τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων, η τεχνική αδυναμία λειτουργίας του συστήματος εμφανίζεται συνήθως με ένα από τα παρακάτω μηνύματα ή με συνδυασμό τους στην οθόνη του υπολογιστή:

Error 404/Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων – ημερομηνία και ώρα
ή Error 404 – Not Found – ημερομηνία και ώρα
ή Server-Error 404-Not Found – ημερομηνία και ώρα
ή Σφάλμα – Προέκυψε σφάλμα συστήματος – ημερομηνία και ώρα

Εφόσον το πρόβλημα παραμένει σας προτείνουμε να εκτυπώνετε το μήνυμα της οθόνης του υπολογιστή με την επιλογή εκτύπωση ή με την επιλογή print screen και στη συνέχεια εκτύπωση. Η διαδικασία αυτή να πραγματοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (πχ κάθε ώρα), έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα απόδειξης της τεχνικής αδυναμία, μέσω του μηνύματος, της ημερομηνίας και της ώρας που θα αναφέρονται στο εκτυπωμένο έντυπο.

γ) Στο βαθμό που η τεχνική αδυναμία παραμένει και διαφαίνεται ότι δε θα υπάρξει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής, προτείνουμε την υποβολή προς το κεντρικό email της ΔΟΥ, του παρακάτω υποδείγματος γνωστοποίησης:

Υπόδειγμα Γνωστοποίησης ΔΟΥ

«Αγαπητοί κύριοι και κυρίες!

Αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ΦΕ 2020, σας ενημερώνω ότι η εφαρμογή υποβολής της ΑΑΔΕ δε βρίσκεται σε λειτουργία, με αποτέλεσμα να μη μπορώ να ολοκληρώσω την υποβολή για λογαριασμό των πελατών μου σύμφωνα με το νόμο.

Σας ενημερώνω πως θα καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια έως το πέρας της προθεσμίας υποβολής, ωστόσο στην περίπτωση που το σύστημα δε λειτουργήσει έως τη λήξη της, σας παρακαλώ εκ των προτέρων για την παραλαβή των δηλώσεων από την υπηρεσία σας σύμφωνα με την Α.1118/26-05-2021/Άρθρο 1, Παράγραφος 3, χωρίς την επιβολή κυρώσεων για λογαριασμό των πελατών μου.

Τέλος, σας αναφέρω ότι η επαγγελματική σχέση με κάθε πελάτη μου, μπορεί να αποδειχθεί διότι είναι καταγεγραμμένη στο σύστημα εξουσιοδοτήσεων της ΑΑΔΕ σε προγενέστερο χρόνο και εφόσον μου ζητηθεί θα σας υποβάλλω το σχετικό έγγραφο.

Με τιμή,»

Αγαπητοί συνάδελφοι, συναισθανόμενοι την τραγικότητα της κατάστασης που βιώνουμε και απευθυνόμενοι έως και τον τελευταίο συνάδελφο, σας δηλώνουμε αποφασισμένοι για κάθε ενέργεια η οποία θα έχει ως στόχο τη διεκδίκηση κάθε δικαιώματος στα πλαίσια άσκησης του επαγγέλματός μας.

Για την επίτευξη όμως του αυτού του στόχου, είναι απαραίτητη η συμμετοχή χωρίς διακρίσεις σε κάθε διαδικασία, η αλληλεγγύη, η ενότητα και η αγωνιστικότητα όλων μας!!!

Με τιμή,

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Λιάγγος Δημήτριος

Ο Αντιπρόεδρος
Τσιανάκας Κωνσταντίνος

Ο Γεν. Γραμματέας
Πεγνόγλου Δημήτριος

Ο Ταμίας
Τυρχανίδης Νικόλαος

Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
Κιουρτζής Αθανάσιος

Ο Αναπλ. Ταμίας
Παπαγεωργίου Ευάγγελος

Τα μέλη,
Διαμαντουλάκη Νικολέτα
Καραγιάλη Κυριακή
Κελεκτσόγλου Θεογνωσία
Μαυρορφίδης Αλέξανδρος
Σιμώνης Ιωάννης

Πηγή