Η Λουκία Σαράντη είναι η νέα πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ). Το ΔΣ του Συνδέσμου, στην πρώτη συνεδρίαση του μετά τις εκλογές της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης, εξέλεξε τη Διοικητική Επιτροπή του ΣΒΕ για την επόμενη τριετία ως εξής:

Πρόεδρος: Λουκία Σαράντη

Α΄ αντιπρόεδρος – εκτελεστικός: Γιάννης Σταύρου

Β΄ αντιπρόεδρος Βασίλειος Καφάτος

Β΄ αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Τζιρίτης

Γενικός γραμματέας: Ανδρέας Δημητρίου

Οικονομική επόπτρια: Αικατερίνη Νένδου

Έφορος: Κωνσταντίνος Κουκούντζος

Μέλος Δ.Ε.: Αθανάσιος Λιάγκος

Μέλος Δ.Ε.: Μαρία Χατζάκου.

Πηγή