Υπεγράφη την 1η Αυγούστου 2019, στη Αθήνα, μεταξύ:
α) της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Ενέργειας (ΠΟΕ), εκ μέρους της εργατικής πλευράς και
β) του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς,
η νέα Συλλογική Σύμβαση “για τους όρους αμοιβής και εργασίας του πάσης φύσεως εργατοτεχνικού, βοηθητικού και υπαλληλικού προσωπικού, που εργάζεται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις κάθε είδους εγκαταστάσεις, αποθήκες και γραφεία καθώς και στις εξωτερικές υπηρεσίες των επιχειρήσεων εισαγωγής και εμπορίας πετρελαιοειδών γενικά προϊόντων καθώς και υγραερίων”
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 12/6.8.2019
Δείτε το κείμενο ως συνημμένο αρχείο

Πηγή