Προγράμματα – Προσκλήσεις

Τεχνική βοήθεια στο Περιφερειακό Ταμείο Αττικής για την υποστήριξη του Κέντρου Καινοτομίας Περιφέρειας Αττικής

Κάλυψη του μισθοδοτικού κόστους 12 στελεχών του Κέντρου Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής (ΚΕ.Κ.Π.Α.) με ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας την 12/03/2019. Το Κέντρο στελεχώνεται συνολικά με 15 εξειδικευμένα στελέχη, εκ των οποίων τα 3 ανήκουν στο προσωπικό του Περιφερειακού Ταμείου Αττικής, αριθμός ικανός για να υποστηρίξει την εύρυθμη λειτουργία του.

Σε ποιους απευθύνεται

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής

Περίοδος υποβολής

από 15/2/2021 έως 14/4/2021

Προϋπολογισμός

€ 820.800

Σχετικά αρχεία

Πηγή