Προγράμματα – Προσκλήσεις

Τεχνικοί Σύμβουλοι υποστήριξης δράσεων ΕΤΠΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Αναμένεται

Εξασφάλιση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα που αφορούν παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ του ΕΠ Δυτικής Ελλάδας καθώς και δράσεις της RIS3.

Σε ποιους απευθύνεται

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Μονάδα Γ’

Περίοδος υποβολής

από 5/2/2021 έως 31/12/2021

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Προϋπολογισμός

€ 300.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Διεύθυνση

Eθνική Oδός Πατρών – Αθηνών 28, 264 41 Πάτρα

Τηλ

2613 611400-1

Φαξ

2610 422978

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Πηγή