Την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης – απορρόφησης της ΑΝΕΚ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και εν γένει της κείμενης νομοθεσίας, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της ATTICA. Ως ημερομηνία μετασχηματισμού ορίστηκε η 31η Δεκεμβρίου 2021.

Η «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ενημερώθηκε ότι αντίστοιχη απόφαση ελήφθη σήμερα και από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΕΚ.

Η συγχώνευση τελεί υπό τις συνήθεις στις περιπτώσεις αυτές αιρέσεις και εγκρίσεις των αρμοδίων εταιρικών οργάνων και της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Εταιρίας στην εν λόγω συμφωνία ήταν η UBS Europe SE.

Προτεινόμενα για εσάς

Πηγή