Υπεγράφη την 1η Μαΐου 2019, στη Αθήνα, μεταξύ:
α) του Σωματείου Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων νήσου Κω, εκ μέρους της εργατικής πλευράς και
β) Εκπροσώπων Εταιρειών. εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς,
η νέα Συλλογική Σύμβαση “για τους όρους αμοιβής και εργασίας Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Νήσου Κω”
Π.Κ. Τ.Ε.Ε.Σ. ΚΩ – ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1/2.8.2019
Δείτε το κείμενο ως συνημμένο αρχείο

Πηγή