Τα νέα του ΕΣΠΑ

Το ΕΣΠΑ αρωγός στην ενίσχυση του ερευνητικού έργου της SUNLIGHT για την ανάπτυξη καινοτόμων μπαταριών λιθίου

14/12/2020

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η SUNLIGHT ανακοινώνουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας κοινοποίησης στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG COMP) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ερευνητικού έργου της SUNLIGHT για την έγκριση καθεστώτος κρατικής ενίσχυσης. Η διαδικασία κοινοποίησης αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. H συνολική επένδυση της SUNLIGHT ανέρχεται σε 105,26 εκατ. ευρώ, με το ποσό της χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ ύψους 49,9 εκατ. ευρώ να καλύπτει το 47% του συνολικού κόστους του έργου.

Το ερευνητικό έργο της SUNLIGHT αποσκοπεί στην ανάπτυξη καινοτομιών στον τομέα των μπαταριών λιθίου για τον κλάδο της αποθήκευσης ενέργειας, εστιάζοντας σε νέες τεχνολογίες που θα πρωταγωνιστήσουν στο μέλλον μιας πιο ‘φιλικής’ ενέργειας. Στο πλαίσιο του φιλόδοξου αυτού έργου προβλέπεται η πρόσληψη υψηλού επιπέδου επιστημονικού προσωπικού, η δημιουργία ελκυστικών συνθηκών για τον επαναπατρισμό Ελλήνων ερευνητών που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, καθώς και οι συνεργασίες με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και η χρηματοδότηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών ερευνητών.

Με το συγκεκριμένο έργο ενισχύεται η προώθηση των ευρωπαϊκών συνεργασιών και αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος μιας ελληνικής εταιρείας στην αναπτυσσόμενη, ανταγωνιστική ευρωπαϊκή ‘αλυσίδα αξίας’ των μπαταριών. Η μετάβαση της βιομηχανίας προς την ‘καθαρή’ και κυκλική οικονομία αποτελεί, άλλωστε, μέρος της ευρωπαϊκής ‘Πράσινης Συμφωνίας’ (European Green Deal), στο κείμενο της οποίας αναγνωρίζεται ότι «η Επιτροπή θα συνεχίσει να υλοποιεί το στρατηγικό σχέδιο δράσης και να στηρίζει την ευρωπαϊκή συμμαχία για τις μπαταρίες, με πρωτοβουλίες που οδηγούν σε μεγάλης κλίμακας συγκέντρωση πόρων υπό τη μορφή σημαντικών σχεδίων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος». Επιπρόσθετα, το έργο συμβαδίζει με τις προτεραιότητες του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), που προβλέπει την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στην ανάπτυξη και την ανακύκλωση μπαταριών λιθίου, καθώς και την εφαρμογή τους στην ηλεκτροκίνηση.

Αναφορικά με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης του έργου με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG COMP) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση καθεστώτος κρατικής ενίσχυσης, η SUNLIGHT συνεργάστηκε στενά με την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για περισσότερους από 10 μήνες προκειμένου να κατατεθεί σήμερα ένας πλήρης και ολοκληρωμένος φάκελος. Η κοινοποίηση γίνεται στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης της Επιτροπής (2014/C 188/02), που καθορίζει τους όρους εξασφάλισης κρατικής ενίσχυσης συμβατής με την εσωτερική αγορά για «Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος» (“Important Projects of Common European Interest”, IPCEIs). Το έργο της SUΝLIGHT μαζί με τα ερευνητικά έργα άλλων 45 εταιρειών από 12 κράτη-μέλη διαμορφώθηκαν σε μια κοινή πρόταση με τον τίτλο “European Battery Innovation” (EuBatIn), που συνιστά «Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος» (IPCEI). Σημειώνεται ότι η SUNLIGHT είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που εντάσσεται σε πρόταση στο πλαίσιο των IPCEIs, το οποίο αποτελεί μέρος των συνολικών δράσεων της ΕΕ για την ενίσχυση της συνεργασίας στην έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των μπαταριών.

O Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Παρά την πανδημία οι επενδύσεις στην Ελλάδα συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Τελευταία επιτυχία του Υπουργείου η ολοκλήρωση της διαδικασίας εγκρίσεως κρατικής ενίσχυσης για μία γιγαντιαία επένδυση σε μια τεχνολογία αιχμής όπως είναι η SUNLIGHT. Καλωσορίζουμε κάθε επένδυση και κάθε επιχείρηση που έχει όραμα και είμαστε εδώ με σχέδιο για να τις υποστηρίξουμε.»

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης, δήλωσε: «Η επιτυχής εκπροσώπηση της χώρας μας, χάρη στις καίριες και συντονισμένες ενέργειες υποστήριξης της SUNLIGHT από την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων, αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ελληνική βιομηχανία στο στρατηγικό σχέδιο δράσης της Ευρώπης για ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό «οικοσύστημα» μπαταριών. Η συγχρηματοδότηση της εταιρείας  από πόρους του ΕΣΠΑ για την επίτευξη του φιλόδοξου και σημαντικού αυτού, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ερευνητικού έργου αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την αποφασιστικότητα και τη δέσμευση της Ελληνικής Κυβέρνησης και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ενίσχυση των καινοτόμων δράσεων έρευνας και ανάπτυξης στη χώρα μας, με στόχο την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, την ενδυνάμωση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας».

Ο κ. Λάμπρος Μπίσαλας, CEO της SUNLIGHT, δήλωσε: «Επενδύουμε 105 εκατ. ευρώ  στην Ελλάδα, με ένα νέο κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης στην Αθήνα που προστίθεται και ενδυναμώνει το υπάρχον R&D Center που λειτουργεί ήδη στην Ξάνθη. Στόχος μας είναι να προχωρήσουμε σε δοκιμαστική παραγωγή καινοτόμων στοιχείων λιθίου (FID), με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ κατά 47% ενισχύει πολύ το έργο μας που αναμένεται να δημιουργήσει πάνω από 200 άμεσες νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και να επηρεάσει περισσότερες από 800 θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον. Οι τομείς όπου η SUNLIGHT διαδραματίζει ήδη πρωταγωνιστικό ρόλο, σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι στις μπαταρίες για ηλεκτρικά βιομηχανικά οχήματα, αυτόνομα οχήματα (Automated Guided Vehicles – AGVs), στην αποθήκευση ενέργειας για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και σε εφαρμογές που πρόκειται να αναπτυχθούν στο μέλλον, όπως μπαταρίες για πλοία κλπ.»

Παρακολουθείστε τη διαδικτυακή παρουσίαση εδώ και στο YouTube ΕΣΠΑ.

Είδος

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/12/2020

Πηγή