Επιμέλεια:
Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven

Καλημέρα, Καλή Εβδομάδα

Ο Τιραμόλα είναι χαρακτήρας κόμικ, δημιουργία του Ιταλού σκιτσογράφου Τζόρτζιο Ρεμπούφι (1928 – 2014), που κυκλοφόρησε σε ομώνυμο περιοδικό. Το όνομά του προέρχεται από τις ιταλικές λέξεις tiro (εκτινάσσω) και molla (ελατήριο). Το βασικό χαρακτηριστικό του ήρωα ήταν ότι το σώμα του ήταν φτιαγμένο από καουτσούκ, κι έτσι είχε τη δυνατότητα να εκτείνει τα μέλη του για πολλά μέτρα έως και χιλιόμετρα. Όταν λέμε κάποιον «Τιραμόλα» εννοούμε τον άνθρωπο με κορμί λάστιχο, που μπορεί να κάνει κινήσεις πέραν των κινήσεων του μέσου ανθρώπου. Επίσης, όταν δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια κίνηση, υπενθυμίζουμε στον συνομιλητή μας ότι δεν είμαστε Τιραμόλα. Στην Ελλάδα το περιοδικό πρωτοκυκλοφόρησε το 1970. Στο περιοδικό εμφανίζονταν εκτός από τον Τιραμόλα και άλλοι ήρωες, όπως οι Πέπο και Κάρλο, ο λύκος Πουγκατσώφ, ο ινδιάνος Καριμπού και ο υπερήρωας Μίστερ Ματζέστικ. (Πηγή:  https://www.sansimera.gr/articles/841 )

Στην εποχή της πανδημίας μόνο ο «Λογιστής Τιραμόλα» , θα μπορούσε, εκτός της καθημερινής εργασίας του να διαβάσει και να εφαρμόσει τις 1316 ( μέχρι σήμερα ) εγκυκλίους και αποφάσεις για τον Κορωνοϊό.

Νόμος 4790/2021 – Δείτε και μελετήστε τις σημαντικότερες διατάξεις

Επισημαίνω κάποιες διατάξεις :

Διατάξεις αρμοδιότητας Υπ.Οικονομικών.

1. Θεσπίζεται πρόγραμμα με τη μορφή συνεισφοράς του Δημοσίου για την αποπληρωμή των επιχειρηματικών δανείων. [ Άρθρα 64 έως 77]

[ Δείτε κεφ. 2 – Νέο Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2» ] 2.  Αναστέλλονται από 1-4-2021 μέχρι τις 30-4-2021, οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, κατά τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που αναγράφεται σε κάθε αξιόγραφο. Επίσης αναστέλλονται κατά επιπλέον 30 ημέρες οι προθεσμίες λήξης επιταγών που είχαν ανασταλεί με τα άρθρα 28 και 35 του ν. 4772/2021. Αντίστοιχα προβλέπονται ευεργετήματα για τους κομιστές αξιογράφων. [ Άρθρο 78] 3. Απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α. [άρθρο 27 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000)], η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.) καθώς και η εισαγωγή και ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών από τον οργανισμό και η συνδεόμενη με αυτά παροχή υπηρεσιών προς αυτόν, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που προέκυψαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού καθώς και ανάγκες των προσφύγων.[ ‘Αρθρο 79] …. Διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

1. Παρατείνεται εκ νέου, κατά τρεις (3) μήνες, έως και τις 30-6-2021 (αντί έως τις 31-3-2021, που ισχύει), το χρονικό διάστημα εφαρμογής του μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ του άρθρου 31 του ν.4690/2020 καθώς και η καταβολή σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τον κρατικό προϋπολογισμό, του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στον εν λόγω μηχανισμό, δεν απασχολούνται. Με κ.υ.α. δύναται να παρατείνεται περαιτέρω το χρονικό διάστημα της επιδότησης, από τον κρατικό προϋπολογισμό, των προαναφερόμενων ασφαλιστικών εισφορών. [ ‘Άρθρο 105] 2. α. Παρατείνεται κατά τρεις (3) μήνες, έως και τις 30-6-2021 (αντί έως τις 31-3-2021, που ισχύει) η διάρκεια κάλυψης, από τον κρατικό προϋπολογισμό, των ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών, που δραστηριοποιούνται: -στον τριτογενή τομέα, – στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, – στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας. β. Παρέχεται εξουσιοδότηση για περαιτέρω χρονική επέκταση, με κ.υ.α., της κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών των ανωτέρω εργοδοτών από τον κρατικό προϋπολογισμό. (άρθρα 106 και 107)

3 . Καταβάλλεται, από τον κρατικό προϋπολογισμό, το ποσό του επιδόματος εορτών Πάσχα, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας, στους εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η. 1.2021 έως την 30η.4.2021 Το ανωτέρω επίδομα υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και καταβάλλεται απευθείας στους εργαζόμενους. [Άρθρο 47]

  • Κεφάλαιο Δεύτερο : Ενισχύσεις covid-19 και όχι μόνο ( «Επιστρεπτέα 7», «Εστίαση » «Γέφυρα 2», κ.λπ )

 

α) Νέα μέτρα : Απρίλιος

Τα νέα μέτρα για το μήνα Απρίλιο – Υπ. Οικ. – ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

1ον. Για τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται άμεσα, αναστέλλεται η πληρωμή δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών εισφορών. 2ον. Οι επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται άμεσα, δικαιούνται υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 100% στα επαγγελματικά τους ακίνητα και για τον μήνα Απρίλιο. 3ον . Δρομολογούμε, υπό προϋποθέσεις, την καταβολή διπλής αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες ακινήτων εντός του 2ου δεκαήμερου του Απριλίου, τόσο για τον Φεβρουάριο όσο και για τον Μάρτιο. 4ον . Αναστέλλονται για τις πληττόμενες επιχειρήσεις οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων (επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή) κατά 30 ημέρες από την αναγραφόμενη – σε κάθε αξιόγραφο – ημερομηνία, για προθεσμίες που λήγουν έως τις 30 Απριλίου 2021. β) «Επιστρεπτέα 7»

Επιστρεπτέα προκαταβολή 7, έως 19 Απριλίου 2021 οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Όλες οι λεπτομέρειες

Επιστρεπτέα προκαταβολή 7: Σε λειτουργία οι Αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» τα στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριο έως και Δεκέμβριο 2020, καθώς και για τους μήνες Ιανουάριο 2021 έως και Μάρτιο 2021.

Οι προϋποθέσεις υπαγωγής, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων της παρούσης.

Επισήμανση : Κωδικός: Enigma  ή  « Όταν βλέπω, δεν το βλέπω και το βλέπω, όταν δε βλέπω. Τι είναι;»

Ο «Κωδικός 312» της Δήλωσης Φ.Π.Α και οι « Επιστρεπτέες Προκαταβολές»

 

γ) Επιχειρήσεις Εστίασης

Επιδότηση σε πληττόμενες επιχειρήσεις εστίασης έως 7% του τζίρου τους για αγορά πρώτων υλών

Θα επιδοτηθούν οι επιχειρήσεις εστίασης οι οποίες έχουν από 30% και πάνω μείωση τζίρου μεταξύ του 2019 και του 2020, έως 7% του ετήσιου τζίρου του 2019, με σκοπό να πάρουν χρήματα για να αγοράσουν όλα τα αναγκαία υλικά που χρειάζονται για τη λειτουργία του καταστήματος (πρώτες ύλες, τρόφιμα, ποτά, κλπ). Η μόνη τους υποχρέωση είναι να παρουσιάσουν τιμολόγια αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων έως 31.12.2021

Ο κος Γεωργιάδης τόνισε ότι τα χρήματα αυτά δε θα τα γυρίσουν πίσω, πάρα μόνο σε περίπτωση που δεν παρουσιάσουν τα τιμολόγια αγοράς. Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης .

« Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr. Η έναρξη υποβολής αιτήσεων θα καθοριστεί από την έγκριση του καθεστώτος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 31 Ιουλίου 2021 προκειμένου να μπορέσουν να ενταθούν και οι εποχιακές επιχειρήσεις. Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την ένταξη και την έγκριση της αίτησης, ενώ οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλώσουν την επιχορήγηση μέχρι 31-12-2021.  Ο έλεγχος θα γίνει με βάση τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τα δηλωθέντα έξοδα.» δ) Νέο Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2»

ΓΕΦΥΡΑ 2: Διευκρινίσεις για το νέο πρόγραμμα από τον Υπ.Οικ. – Από 05.04 διαθέσιμη η πλατφόρμα

Το νέο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2» απευθύνεται τόσο σε επιχειρήσεις που έχουν εξυπηρετούμενες οφειλές, όσο και σε επιχειρήσεις που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι:

– Επιδότηση μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες.

– Επιδότηση τόσο του κεφαλαίου όσο και των τόκων του δανείου.

– Επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών, με υψηλά ποσοστά επιδότησης, που φτάνουν μέχρι και το 90% της μηνιαίας δόσης.

– Επιδότηση δόσης μέχρι και 80% για επιχειρήσεις που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια προκειμένου να τα ρυθμίσουν και να αποφύγουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Στόχος μας είναι η πλατφόρμα να είναι διαθέσιμη στις 5 Απριλίου, έτσι ώστε, το αργότερο τον Μάιο, να καταβληθεί η πρώτη κρατική επιδότηση που θα καλύψει αναδρομικά και τον μήνα Απρίλιο.

Με το πρόγραμμα αυτό, και με τη σταδιακή υλοποίηση του νέου πλαισίου Ρύθμισης Οφειλών και Παροχής 2ης Ευκαιρίας, συμβάλλουμε ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος του ιδιωτικού χρέους αλλά και στην αναχαίτιση δημιουργίας μιας νέας γενιάς «κόκκινων» δανείων.

ε) Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων

Λήπτες της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι αναφερόμενες στο Κεφάλαιο 4 της συνημμένης στην παρούσα πρόσκληση. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 01.03.2021 και ώρα 12.00 και λήξης η 07.05.2021 ώρα 15:00.

ΠΟΦΕΕ – Επιστολή: Διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση για τον δεύτερο κύκλο επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

στ) Voucher για laptops και tablets

Voucher για laptops και tablets – Ψηφιακή Μέριμνα: Ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις τη Δευτέρα 05.04

Δικαιούχοι είναι οι οικογένειες με ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ, οι οποίες θα λάβουν επιταγή 200 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο ηλικίας από 4 έως 24 ετών, το οποίο φοιτά σε εκπαιδευτική δομή στην Ελλάδα

Στην πρώτη φάση θα μπορούν να καταθέσουν αίτηση οικογένειες οι οποίες έλαβαν το επίδομα παιδιού του ΟΠΕΚΑ στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία το έτος 2020. Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτει η μεγάλη πλειοψηφία των δικαιούχων του προγράμματος.

ζ) Ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες

Οικονομική ενίσχυση 400 ευρώ: Διευρύνεται ο αριθμός των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων που καθίστανται δικαιούχοι

Οι σημαντικότερες αλλαγές που επέρχονται είναι οι εξής:

1. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες που έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος έως και την 31η Δεκεμβρίου 2014 θα πρέπει για να είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης αφενός να εμφανίζουν μείωση κύκλου εργασιών ή ακαθάριστων εσόδων την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 και αφετέρου το οικογενειακό τους εισόδημα για το 2020 να μην υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ (κάτι που θα επαληθευθεί από τη φορολογική δήλωση του έτους, όταν υποβληθεί).

2. Για τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες που έκαναν έναρξη επαγγέλματος μετά την 1η Ιανουαρίου 2015 και έως την 5η Φεβρουαρίου 2021 η μόνη προϋπόθεση που τίθεται είναι να μην εμφανίζουν οικογενειακό εισόδημα άνω των 30.000 ευρώ.

3. Δεν ισχύει κανένα εισοδηματικό κριτήριο για τους ασκούμενους δικηγόρους που έχουν ασφαλιστεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 ή είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο δικηγορικό σύλλογο μετά την ημερομηνία αυτή.

Διευκρινίζεται ότι όσοι καθίστανται δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σύμφωνα με τη με την νέα ΚΥΑ και είχαν ήδη υποβάλει αίτηση, δεν χρειάζεται να το πράξουν εκ νέου. 

η) Μεταφορικό Ισοδύναμο επιχειρήσεων

Μεταφορικό Ισοδύναμο επιχειρήσεων: Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση – Οι ΚΑΔ που ωφελούνται

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται υφιστάμενες Μικρές, Πολύ μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στον ν. 4308/2014, οι οποίες διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)» της Πρόσκλησης της Δράσης προς τις Επιχειρήσεις

θ) Αισχροκέρδεια

Παράταση έως 30.6.2021 των διατάξεων για την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας

η απαγόρευση της λήψης περιουσιακών ωφελημάτων που αφορούν στην πώληση οποιοσδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας που είναι απαραίτητο για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή (φαρμακευτικά προϊόντα, τεστ ανίχνευσης ιού, μέσα ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής κ.λπ.). ….

– η υποχρέωση αποστολής δεδομένων τιμών, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-Καταναλωτής….

ι) Κατασχέσεις  και πλειστηριασμοί

Αναστολή διενέργειας κατασχέσεων και πλειστηριασμών έως 31.5.2021

για φυσικά πρόσωπα που θεωρούνται, σύμφωνα με τις τιθέμενες προϋποθέσεις και κριτήρια, ως πληγέντες (κατά βάση όσοι έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση λόγω μείωσης μισθού ή εσόδων, μειωμένο μίσθωμα, ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής κ.λπ.).

ια) «Τα Πάντα Όλα»

(upd) Χρηστικό βοήθημα για αναστολές, μειώσεις ενοικίων, επιστρεπτέα προκαταβολή, ασθένειες covid, αναστολές πληρωμής επιταγών και παρατάσεις


 

α) myData

Η απόφαση για την παράταση των myData και άλλες τροποποιήσεις στην Α.1138/2020

Από την 1.7.2021 τα δεδομένα των λογιστικών στοιχείων της παρούσας που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής, διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myData και με τους λοιπούς τρόπους διαβίβασης πέραν των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων.

Έως την 31.10.2021 διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων, καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 1.1.2021 έως και την 30.6.2021

  Πρατηριούχοι και myDATA: Τρόποι διαβίβασης δεδομένων από παραστατικά στην ΑΑΔΕ

Διαβιβάζονται:α) σε πραγματικό χρόνο, εφόσον διαβιβάζονται μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης,β) από ένα (1) λεπτό έως και εικοσιτέσσερις (24) ώρες από την ημερομηνία έκδοσης του στοιχείου, εφόσον διαβιβάζονται με τη χρήση Φ.Η.Μ.

Ισχύει από την 01/07/2021

Ο Αντώνης Ντίνος ( Επιχειρησιακός Υπεύθυνος της myDATA ) σε παρουσίαση της Ομοσπονδία Ε.Β.Ε. Ξάνθης ( με την συμμετοχή της Ε.Φ.Ε.Ε Ξάνθης ), μεταξύ άλλων ανακοίνωσε ότι :

(i) την επόμενη εβδομάδα θα αναρτηθεί η διαδικασία διαβίβασης στο myDATA του «φάκελου εισαγωγών» και η δωρεάν «τιμολογιέρα [ « Τιμολόγιο» ] της ΑΑΔΕ»

 (ii)   μέσα στον Απρίλιο θα αναρτηθεί αρκετό υλικό από τις «άτυπες ομάδες ΑΑΔΕ και διαφόρων φορέων » και

(iii)   H προτεραιότητα για το 2021 είναι η διαβίβαση των  Εσόδων

[ Δείτε την εκδήλωση : https://www.facebook.com/100012067994723/videos/1112573519154904 ]

Σούμα σε όλα αυτά όπως τα καταλαβαίνω, ο εφικτός στόχος του 2021, είναι να ανεβούν μόνο τα έσοδα ( κάτι σε τις συγκεντρωτικές δηλαδή )

β) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου και Εμβολιασμοί

Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου μέσω του gov.gr

Για την υποβολή της ανωτέρω αίτησης το φυσικό πρόσωπο-χρήστης εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία της παρ. 1, κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των κωδικών taxisnet

https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-dikaiosunes/dikaiosunes/antigrapho-poinikou-metroou

Επίσης :

→ Αγαπητοί συνομήλικοι, μη ξεχνάτε τον   Εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19

https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/iatropharmakeutike-perithalpse/emboliasmos-kata-tou-koronoiou-covid-19

γ) Επίσκεψη στα ΚΕΠ

rantevou.kep.gov.gr: Προγραμματισμός επίσκεψης στα ΚΕΠ

Η είσοδος γίνεται με κωδικούς Taxisnet ( φυσικά )

δ) Επίδομα παιδιού

Επίδομα παιδιού – Αιτήσεις Α21: Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα

Ο.Τ.Α – Διαχείριση Απόβλητων

Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων για τους ΟΤΑ

Πρόκειται για μια τυποποιημένη ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη σύνταξη των ΤΣΔΑ /OTA, συνδεδεμένη με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), την οποία διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΓΓΣΔΑ).

ε) Άδειας Διαμονής

7393/2021 Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σύμφωνα με τις παρ. 1-5 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014 (Α’ 80)

Αφορά Αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίες υποβάλλονται κατ’ εφαρμογή των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014 για τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

ζ) e-δικαιολογητικά

Με e-δικαιολογητικά η πληρωμή των δαπανών του Δημοσίου

Με τη διαδικασία αυτή, όλα τα δικαιολογητικά της δαπάνης (τιμολόγια, συμβάσεις, προσφορές κ.λπ.) αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή και σε ενιαίο φάκελο για κάθε δαπάνη ξεχωριστά. Δημιουργείται, δηλαδή, από την κάθε αρμόδια Κεντρική ή Περιφερειακή Υπηρεσία ηλεκτρονικός φάκελος. Εκεί εισάγονται κι αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή ή είναι ψηφιοποιημένα έγγραφα που υπογράφονται ψηφιακά από τον πιστοποιημένο υπάλληλο/χρήστη του συστήματος. Στη συνέχεια, ο φάκελος υποβάλλεται μέσω του νέου συστήματος ΗΔΔ στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία προς έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή της συγκεκριμένης δαπάνης, μέσω κατάλληλης διεπαφής που έχει αναπτυχθεί με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.).

α) Τέλος επιτηδεύματος Αγροτών

ΥπΑΑΤ: Να εξαιρεθούν από την καταβολή τέλους επιτηδεύματος για το φορολογικό έτος 2020 οι αγρότες κανονικού καθεστώτος

« λόγω της πανδημίας, επιβάλλουν την εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για το φορολογικό έτος 2020»

[ Δείτε και παλιότερο άρθρο της Εύας Λιλιοπούλου : Αγρότες: Τέλος επιτηδεύματος – Φορολογία και e-αποδείξεις – Ηλεκτρονικά βιβλία (myDATA)  ]

β) Αγροτικές Επιδοτήσεις

Μετατάξεις αγροτών – Τα ποσά που χορηγούνται σε αγρότες ως έκτακτη προσωρινή στήριξη στο πλαίσιο του Μέτρου 21 δεν συμπεριλαμβάνονται στο όριο των 5.000 ευρώ

[ Δείτε και παλιότερα άρθρα του Γιώργου Παπαδημητρίου : 

Μετατάξεις αγροτών: Διευκρινίσεις και παραδείγματα

Φορολογικές δηλώσεις αγροτών: Χειρισμός επιδοτήσεων για το φορολογικό έτος 2020 και μετά γ) Εισφορά ΕΛΓΑ

Παράταση προθεσμίας πληρωμής [μέχρι την 30η Ιουνίου 2021 ]  της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς ΕΛΓΑ

[ Προσοχή : η φορολογική αναγνώριση της δαπάνης σε επηρεάζεται από τον χρόνο εξόφλησης ]

δ) Τέλος αλιευτικών πλοίων

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων απόδοσης του τέλους αλιευτικών πλοίων του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 (Α’ 201).

Μέχρι τις 29 Απριλίου 2021

ε) Αγροτικό τιμολόγιο

Αγροτικό τιμολόγιο: Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών

Η ΔΕΗ παρατείνει την προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για το αγροτικό τιμολόγιο, η οποία έληξε 31 Μαρτίου 2021, έως την 30η Σεπτεμβρίου 2021.

Η ΔΕΗ καλεί εκ νέου τους αγρότες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους, προς την εταιρεία, ειδικά εκείνους που για οποιοδήποτε λόγο έχουν διακόψει την αγροτική τους δραστηριότητα και συνεχίζουν παράτυπα να απολαμβάνουν τα προνόμια του αγροτικού τιμολογίου.

στ) «Νωπά και Ευαλλοίωτα Νο 2 – Χωρίς πλατφόρμα»  [ Υπό ψήφιση ] Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις.

Αλλοιώσιμα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, εξόφληση έως τριάντα (30) ημερών

Για τα άλλα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, εξόφληση έως εξήντα (60) ημερών

https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=e1f4039d-0d1b-409c-8768-acee011e3aa5

  • Κεφάλαιο  Πέμπτο : Ε.Λ.Π – ΣΛΟΤ – Εταιρικά

α) Αναγνώριση στο λογιστικό πλαίσιο των ΕΛΠ της αξίας μετοχών που αποκτήθηκαν ως επιστροφή κεφαλαίου σε είδος – ΣΟΛ ΑΕ

Κατά συνέπεια, η εταιρεία σας θα πρέπει να καταχωρίσει τις παραπάνω κινήσεις με τρόπο που να μην προκύπτει λογιστικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία), από την εν λόγω εταιρική πράξη .

β) Αναγνώριση φορέα εγνωσμένου κύρους για την κατάρτιση κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης στις εισηγμένες εταιρίες

Οι ανώνυμες εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα οφείλουν να υιοθετήσουν και να εφαρμόζουν κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, ο οποίος έχει καταρτισθεί από φορέα εγνωσμένου κύρους.

Εθνικός φορέας που πληροί τα κριτήρια υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου να αναγνωρισθεί ως εθνικός φορέας εγνωσμένου κύρους

  • Κεφάλαιο Έκτο : Προθεσμίες

Καταρχήν δείτε :

α) Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Απριλίου 2021

Επισημαίνω μερικές :

έως τις 20.4.2021 πραγματοποιείται η υποβολή καταστάσεων συμφωνητικών που καταρτίστηκαν το προηγούμενο τρίμηνο,

→  έως τις 29.4.2021 πραγματοποιείται ο διακανονισμός εκπτώσεων Φ.Π.Α. βάσει του άρθ. 33 του ν.2859/2000 (Κ.Φ.Π.Α.) προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου,

[Δείτε το επόμενο Webinar του κόμβου : Επίκαιρα θέματα ΦΠΑ (Δικαίωμα έκπτωσης, PRO-RATA, διακανονισμός παγίων, παραγραφή κ.λπ.), στις : 15-04-2021 17:30. Εισηγητές: Κορρές Λεωνίδας, Τσιατούρας Φώτης  ]

β) Υποχρεώσεις και προθεσμίες στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στην πλατφρόμα supportemployees καθώς και σε λοιπές πλατφόρμες στο πλαίσιο λήψης μέτρων για τον κορωνοϊό

γ) Παρατάσεις φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων – Πλήρης οδηγός

Επίσης

→  ΑΠΔ και ασφαλιστικές εισφορές λόγω αναστολής ή καταγγελίας συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από το σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020

Η απόφαση για την παράταση των ΜΥΦ

Παράταση ΜΥΦ έως 17/5/2021 και διόρθωση αποκλίσεων στοιχείων προμηθευτών έως 18.6.2021

→  Οι αποφάσεις για την παράταση απόσυρσης και αναβάθμισης ΦΗΜ έως 30.6.2021

→  Παράταση προθεσμιών εξέτασης αιτήσεων εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έως 30.6.2021

  • Κεφάλαιο Έβδομο : Φορολογία – Νομοθεσία, Νομολογία και Άρθρα

α) Tax Explorer ( Βαγγέλης Π. Μιχελινάκης ) – Με σημαντικά θέματα

Tax Explorer – Μάρτιος 2021 (μέρος Β’) – Κρυπτονομίσματα – Φόρος υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση μετοχών – Λογιστικός χειρισμός ασφαλιστικών εισφορών περιόδου αναστολής συμβάσεων εργαζομένων οι οποίες θα επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό

β) Φ.Π.Α

 Brexit – ΦΠΑ: Πρακτικό βοήθημα. Η αντιμετώπιση των συναλλαγών με το Ηνωμένο Βασίλειο από 1.1.2021 ( Λεωνίδας Κορρές)

→  Απαλλαγή από τον ΦΠΑ της δωρεάν παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών προς το Ελληνικό Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ για την κάλυψη της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ( Φώτης Τσιατούρας )

Αίτηση επιστροφής ΦΠΑ από χώρες της ΕΕ: Νέα έκδοση εφαρμογής στην ΑΑΔΕ

γ) Ειδικός Φόρος Ακινήτων (ΕΦΑ)

Σε λειτουργία η εφαρμογή για τη δήλωση Ειδικού Φόρου Ακινήτων (ΕΦΑ) έτους 2021

Οι  δηλώσεις υποβάλλονται  μέχρι την 20η Μαϊου . Δείτε αν σας αφορά ( https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/akinita/eidikos-foros-akiniton-efa   )

δ) «Επενδυτικός Άγγελος»

Σε ισχύ τα φορολογικά κίνητρα για τους Επενδυτικούς Αγγέλους

Επενδυτικός Άγγελος / «Angel Investor» ορίζεται ο φορολογούμενος – φυσικό πρόσωπο, φορολογικός κάτοικος Ελλάδος ή εξωτερικού, κάτοχος Ελληνικού ΑΦΜ, ο οποίος εισφέρει χρηματικά κεφάλαια σε νεοφυείς επιχειρήσεις του Elevate Greece με στόχο την εν γένει ανάπτυξή τους, με τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις τρόπο.

Ο Επενδυτικός Άγγελος έχει το δικαίωμα έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα που ισούται με το 50% του ποσού της εισφοράς κεφαλαίου που διέθεσε σε νεοφυείς επιχειρήσεις

ε) Τέλος Πλοίων αναψυχής

Τέλος Πλοίων αναψυχής: Διευκρινίσεις για λήψη εκπτώσεων λόγω εφάπαξ ετήσιας προκαταβολής

α) Παρατάσεις

Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών μηνός Μαρτίου κατά ένα μήνα

Παράταση των μέτρων της τηλεργασίας και της οργάνωσης του χρόνου εργασίας έως 30.4.2021

e-ΕΦΚΑ: Νέα παράταση μέχρι 31/12/2021 καταβολής ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020

β) e-ΕΦΚΑ

Εκδήλωση ΠΟΦΕΕ – eΕΦΚΑ: «Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ – Ο λογιστής-φοροτεχνικός και η επιχείρηση»

21 υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ θα μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ

 

  • Κεφάλαιο Ένατο : « Ελλάδα 2.0 » – 58 μεταρρυθμίσεις, κ.λπ

«Ελλάδα 2.0»: Αναλυτική παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

« Είναι ένα συνεκτικό σχέδιο επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που έχει σαν στόχο να κάνει update στο λειτουργικό της χώρας. Στο software και το hardware της Ελλάδας….»

Κ. Κόλλιας: Ευκαιρία για νέο παραγωγικό μοντέλο τα 31 δις του Ελλάδα 2.0

Θ. Σκυλακάκης: «Το Ταμείο Ανάκαμψης μοναδική ευκαιρία εκσυγχρονισμού του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και της οικονομίας»

Κυκλική Οικονομία: Σε διαβούλευση το σχέδιο δράσης για την Ελλάδα – Οδικός Χάρτης

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης: Πρώτες εκταμιεύσεις πριν το τέλος του καλοκαιριού – 7 μονάδες στο ΑΕΠ σε ορίζοντα εξαετίας και πρόσθετες 200.000 θέσεις εργασίας

Δανειστείτε τώρα και αρκετά!   ( Αργύρης Αργυριάδης )

Μειωμένα κατά 15,97 τοις εκατό τα έσοδα από φόρους το 2020 – Η επίδραση του covid στην είσπραξη των εσόδων

[ Καθόλου άσχημα εν μέσω πανδημίας ]

α) Ταυτοποίηση Πελάτη

Ισχυρή Ταυτοποίηση Πελάτη – Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις από την ΕΕΤ

Είναι ένα νέο σύνολο κανόνων βάσει των οποίων ταυτοποιούνται οι καταναλωτές όταν πραγματοποιούν αγορές σε περιβάλλον ηλεκτρονικού εμπορίου, προκειμένου να προστατευτούν ακόμα περισσότερο από περιστατικά απάτης.

β) GDPR

GDPR και υπερβολικά δεδομένα: «ουκ εν τω πολλώ τω ευ» ( Αιμίλιος Κορωναίος)

γ) Ψηφιακό μάρκετινγκ

Σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων για το νέο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ με 100% κάλυψη από τον ΟΑΕΔ

Ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων των επιχειρήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας ανέργων έως 29 ετών που έχουν καταρτιστεί στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα λήξει στις 19 Απριλίου.

Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει απευθείας στους ασκούμενους 550 ευρώ μηνιαία, καλύπτοντας κατά 100% την αποζημίωσή τους και τις ασφαλιστικές εισφορές για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επαγγελματικό κίνδυνο.

  • Επίλογος «Η ουσία των πραγμάτων και της ζωής»

« Η ουσία των πραγμάτων βρίσκεται στην απλότητα. Και συνήθως το αντιλαμβανόμαστε σχεδόν πάντα αργά απορροφημένοι στην πολυπλοκότητα μας»   ( Γιάννης Ρίτσος )

 

Δύναμη, Υγεία, Προσοχή

Πηγή