Από την έντυπη έκδοση

Της Τέτης Ηγουμενίδη
[email protected]

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε χθες η διαδικασία έκδοσης πράσινου ομολόγου από τη Lamda Development, ύψους 230 εκατ. ευρώ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά ανήλθε σε 718,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 3,12 φορές. Διατέθηκαν συνολικά 230.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη.

Αξιοσημείωτη ήταν, παρά τις ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες αγοράς, η μεγάλη συμμετοχή με πάνω από 14.000 αιτήσεις από ιδιώτες επενδυτές, καθώς και η συμμετοχή της EBRD (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης). Λόγω της μεγάλης ζήτησης που σημειώθηκε, το τελικό κουπόνι διαμορφώθηκε στο κατώτατο σημείο του εύρους, στο 4,70% (το ανώτερο ήταν 5,20%). Οι ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 170.000 ομολογίες (73,9% επί του συνόλου) κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές, και β) 60.000 ομολογίες (26,1%) κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές. Οι νέες ομολογίες θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών από την ερχόμενη Τετάρτη (13/7).

O διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου, δήλωσε σχετικά: «Για άλλη μια φορά θέλω να ευχαριστήσω το επενδυτικό κοινό για την εμπιστοσύνη που έδειξε στη Lamda Development. Τόσο η υπερκάλυψη κατά τρεις φορές όσο και η συμμετοχή πάνω από 14.000 ιδιωτών αποτελούν ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα -και μάλιστα σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον- και μας δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης για να τηρήσουμε τις προσδοκίες όλων αυτών που πιστεύουν σε εμάς».

Κατανομή κεφαλαίων

Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια (περί τα 223 εκατ.) θα διατεθούν ως εξής:
– Ποσό ύψους από 85 έως 110 εκατ. μέχρι το τέλος του έτους 2025 στην ανάπτυξη και κατασκευή νέων κτηρίων ή την ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων (εμπορικά κέντρα και μαρίνες ή/και υφιστάμενα κτήρια εντός του Μητροπολιτικού Πόλου).
– Από́ 65 έως 85 εκατ. σε επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια, δηλαδή στην αδειοδότηση, απόκτηση (όπως ενδεικτικά́ αγορά́ οικοπέδου, εξαγορά́ εταιρείας κ.λπ.), κατασκευή́, ανάπτυξη και εγκατάσταση μονάδων παραγωγής και εγκαταστάσεων ενέργειας από́ ανανεώσιμες πήγες ή/και παραγωγής υδρογόνου και μονάδων αποθήκευσης ενέργειας (εγκαταστάσεις στις οποίες αποθηκεύεται ενέργεια από́ ΑΠΕ ή υδρογόνο και επιστρέφεται αργότερα), για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του Έργου του Ελληνικού́ αλλά́ και των υπολοίπων ακινήτων του Ομίλου (εμπορικά́ κέντρα, μαρίνες).

Ποσό́ ύψους από́ 45 έως 60 εκατ. για την απόκτηση, κατασκευή́, ανάπτυξη και εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων στο έργο του Ελληνικού́ με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης και την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και τη βιώσιμη χρήση και προστασία των υδατικών πόρων.

Κατά την πρόσφατη γενική συνέλευση των μετόχων ο κ. Αθανασίου επανέλαβε ότι η χρηματοδότηση του συνόλου των αναπτύξεων της πρώτης φάσης του Ελληνικού είναι εξασφαλισμένη. Στο πλαίσιο αυτό εξήγησε ότι η έκδοση νέου ομολόγου γίνεται για τη δομή της χρηματοδότησης της εταιρείας και όχι γιατί λείπουν κεφάλαια.

Πηγή