Τροποποίηση της απόφασης για τα ισχύοντα μέτρα στο σύνολο της επικράτειας Πηγή