Προγράμματα – Προσκλήσεις

Υποστήριξη της αναβάθμισης της μουσικής εκπαίδευσης των Μουσικών Σχολείων

Αναβάθμιση της Μουσικής Εκπαίδευσης στα Μουσικά Σχολεία:

  • Εμπλουτισμός με εκπαιδευτικό δυναμικό μουσικών ειδικοτήτων
  • Επιμόρφωση του εκπαιδευτικού δυναμικού μουσικών ειδικοτήτων στα Μουσικά Σχολεία σε θέματα ενσωμάτωσης των ΤΠΕ, της μουσικής τεχνολογίας και της ηχοληψίας, όπως: – Χρήση λογισμικών διαδραστικής μουσικής μάθησης και διδασκαλίας θεωρητικών της μουσικής, λογισμικού μουσικής δημιουργίας, λογισμικού καταγραφής και επεξεργασίας του ήχου, καθώς και λογισμικού ανάπτυξης ακουστικών ικανοτήτων μέσα από τη χρήση λογισμικού δημιουργίας και επεξεργασίας μουσικού κειμένου (παρτιτούρας). – Εισαγωγή στις βασικές έννοιες ηχοληψίας και στον αντίστοιχο εξοπλισμό, καθώς και στη χρήση λογισμικού ηχογράφησης και μουσικής παραγωγής για τη δημιουργία ηχητικού (audio) αλλά και οπτικοακουστικού (audio-video) υλικού. – Παρουσίαση, επίδειξη και εκμάθηση της χρήσης συστήματος ηχητικής κάλυψης μουσικών και καλλιτεχνικών γενικότερα εκδηλώσεων, με τη χρήση του προτεινόμενου εξοπλισμού, αποτελούμενου από φορητό ψηφιακό μίκτη ήχου με δυνατότητα ασύρματου ελέγχου και ηχογράφησης της συναυλίας, μικρόφωνα, DI boxes κλπ. – Παρουσίαση, συνδεσμολογία και χρήση του προτεινόμενου studio ηχογραφήσεων για τα Μουσικά Σχολεία, με σκοπό την καταγραφή και παραγωγή μουσικού υλικού τόσο σε επίπεδο μουσικών συνόλων αλλά και σε επίπεδο ατομικής παραγωγής, δημιουργώντας έτσι ένα multimedia αρχείο με τις δραστηριότητες του σχολείου. – Παρουσίαση νέων τεχνολογιών σχετικών με την απομακρυσμένη ηχογράφηση, με σκοπό τη δημιουργία μουσικών παραγωγών με τη συμμετοχή πολλών σχολείων. Η εκάστοτε απομακρυσμένη ηχογράφηση (remote recording) γίνεται σε πραγματικό χρόνο.
  • Αναβάθμιση και εμπλουτισμός εξοπλισμού υποστήριξης ενσωμάτωσης των ΤΠΕ, της μουσικής τεχνολογίας και της ηχοληψίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ Τομέας Παιδείας

Περίοδος υποβολής

από 30/7/2021 έως 31/1/2022

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην …

Προϋπολογισμός

€ 7.753.518,45

Σχετικά αρχεία

Πηγή