Προγράμματα – Προσκλήσεις

Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων

Ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου των μελών ΔΕΠ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας επιπλέον των κύριων διαλέξεων και τον χωρισμό των εργαστηριακών τμημάτων σε μικρότερα τμήματα (ομάδες) προκειμένου να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας αν το εργαστηριακό μάθημα διεξάγεται δια ζώσης. Για την επικουρία του εκπαιδευτικού έργου των μελών ΔΕΠ προβλέπεται να απασχοληθούν μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες. Η δράση αποτελεί μέτρο για τον περιορισμό της διάδοσης της νόσου COVID-19.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστήμιου Μακεδονίας
 • Ειδικός Λογαριασμός Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
 • Ειδικός Λογαριασμός Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Ειδικός Λογαριασμός Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Eρευνών Πανεπιστήμιου Αιγαίου
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ιόνιου Πανεπιστήμιου
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Eρευνών Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Eρευνών Πανεπιστήμιου Δυτ. Μακεδονίας
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Eρευνών Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Eρευνών Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Eρευνών Πολυτεχνείου Κρήτης
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστήμιου Αθηνών
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστήμιου Δυτ. Αττικής
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστήμιου Πατρών
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου
 • Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστήμιου Κρήτης
 • Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστήμιου Πειραιά
 • Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου
 • Ειδικός Λογαριασμός Πάντειου Πανεπιστήμιου

Περίοδος υποβολής

από 22/1/2021 έως 2/4/2021

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο …

Προϋπολογισμός

€ 5.200.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Διεύθυνση

Κοραή 4, 105 64 Αθήνα

Τηλ

210 3278042, 210 3278131

Φαξ

210 3278128

Ευγενία Δούκα

210 3278109

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Πηγή