Έλλειψη επενδυτικού ορίζοντα και φόβοι για μεγάλη υποχώρηση ΑΕΠ στο α’ τρίμηνο Πηγή