Με αλλαγές κυκλοφόρησαν τα φετινά φορολογικά έντυπα, των οποίων η συμπλήρωση θα γίνει ηλεκτρονικά από 8,5 εκατ. φορολογούμενους. Με την σχετική πλατφόρμα να ανοίγει ακόμα και εντός της ημέρας, η ΑΑΔΕ εξέδωσε εγκύκλιο με τις οδηγίες συμπλήρωσης της φετινής φορολογικής δήλωσης. Το νέο έντυπο Ε1 φέτος έχει τις εξής αλλαγές:

·         Πίνακας 2 : Κωδ 023 όπου συμπληρώνεται από όσους εξαιρούνται από την πραγματοποίηση δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα + Κωδ 041 που είναι η εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις στην αλλοδαπή και μεταφέρουν τη φορολογικής τους κατοικία στην Ελλάδα

·         Πίνακας 4 : προστέθηκαν νέοι κωδικοί 359-397 στους οποίους συμπληρώνονται τα εισοδήματα των αθλητών και προπονητών που αποκτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2020. Προβλέπει ότι η κλίμακα φορολογίας εισοδήματος εφαρμόζεται για το εισόδημα που αποκτούν οι αμοιβόμενοι αθλητές και προπονητές από αθλητικές Α.Ε., τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, και οι εκπαιδευτές των διαιτητών ομαδικών αθλημάτων από τις ομοσπονδίες, εφόσον τα ποσά τα οποία λαμβάνουν εφάπαξ ή τμηματικά για την υπογραφή συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή τη λύση του συμβολαίου συνεργασίας τους δεν υπερβαίνουν τις 40.000 ευρώ εντός του οικείου φορολογικού έτους. Αν το εισόδημα ξεπερνά το ποσό των 40.000 ευρώ, φορολογείται με συντελεστή 22% και με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Η ρύθμιση αφορά τόσο Έλληνες όσο και ξένους που δραστηριοποιούνται στο χώρο του αθλητισμού, γι΄αυτό και θα προστεθούν καινούργιοι κωδικοί στον πίνακα 4Α στον οποίο και δηλώνονται τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις.

·         Πίνακας 4 : επίσης προστίθενται νέοι κωδικοί 437-438 με τους οποίου ενεργοποιείται ο μειωμένος φορολογικός συντελεστής για όσους ασχολούνται με την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, αγαθών ή ειδών σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα.

·         Πίνακας 6 : προστίθενται νέοι κωδικοί 423-424 για μετοχές και stock options.

·         Πίνακας 7 : νέοι κωδικοί 625-627 στους οποίους δηλώνονται τα ποσά της έκπτωσης για όσους εισέφεραν κεφάλαια σε κεφαλαιουχική εταιρία που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων. Είναι ουσιαστικά η έκπτωση φόρους που προβλέπεται για τους «επενδυτικούς αγγέλους». Επίσης έχουμε τους νέους κωδικούς 627-628 στους οποίους δηλώνονται οι δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων και ανακαινίσεων. Στους νέους κωδικούς 629-630 δηλώνονται οι δωρεές που έγιναν προς το Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος για την ενίσχυση της Εθνικής Βιβλιοθήκης και της Λυρικής Σκηνής και οι οποίες εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα. Επίσης, στο νέο κωδικό 631 συμπληρώνονται κάθε είδους δωρεές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, χορηγίες, χρηματικές παροχές ή παροχές σε είδος προς την Επιτροπή «Ελλάδα 2021» και υπέρ αυτής.

Ραλλού Αλεξοπούλου 

Πηγή