Προγράμματα – Προσκλήσεις

Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα

Ενισχύεται η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς γεωργούς, με εκμεταλλεύσεις φυτικής, ζωικής ή/και μικτής κατεύθυνσης, ώστε να υποστηριχθούν στη συνολική τεχνική – οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους, χωρίς να επιβαρυνθούν με το κόστος της συμβουλής (100% δημόσια δαπάνη). Η ενίσχυση παρέχεται απ΄ευθείας σε Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών.

Σε ποιους απευθύνεται

Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι στο σχετικό Μητρώο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Περίοδος υποβολής

από 4/4/2022 έως 25/7/2022

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του υπο-Μέτρου που λειτουργεί στον ιστότοπο https://advisoryservices.agrotikianaptixi.gr/.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί ως ΦΠΓΣ και εγγραφεί στο αντίστοιχο Μητρώο ΦΠΓΣ, σύμφωνα με …

Προϋπολογισμός

€ 80.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (EYE ΠΑΑ)

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Διεύθυνση

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41 Αθήνα

Τηλ

210 5275204, 210 5275220, 210 5275102

Φαξ

210 5275268

Θ. Θεοδωρόπουλος

210 5275249

  

Θ. Κλεφτογιάννης

210 5275068

  

Θ. Λαγκουράνης

210 5275029

  

Α. Πόλλη

210 5275065

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Πηγή