Τα νέα μέτρα που έρχονται για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων: Νέα επιδότηση τόκων, νέο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ, μη επιστρεπτέα ενίσχυσης μέσω των περιφερειών κ.ά. Πηγή