Έργα συνολικού προϋπολογισμού 238,2 εκατ. ευρώ, διαχειρίζεται στην παρούσα φάση η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ), εποπτευόμενος φορέας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους τομείς Υγείας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Βρίσκονται σε διάφορα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, ενώ η χρηματοδότηση τους προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Το μεγαλύτερο (προϋπολογισμού 139,5 εκατ.) χωρίζεται σε δύο δράσεις. Η διακήρυξη για την πρώτη δράση «Οριζόντιες παρεμβάσεις ψηφιακού μετασχηματισμού σε εποπτευόμενους φορείς του υπουργείου Υγείας», προϋπολογισμού 61,4 εκατ., βρίσκεται σε διαβούλευση έως τα μέσα του τρέχοντος μηνός. Το έργο χωρίζεται σε 9 τμήματα και η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη σύμβασης με ένα οικονομικό φορέα ανά τμήμα, ωστόσο, είναι δυνατή η σύναψη συμβάσεων με τον ίδιο οικονομικό φορέα για περισσότερα του ενός τμήματα (μέχρι δύο).

Η διαβούλευση για διακήρυξη της δεύτερης δράσης που αφορά σε κάθετες παρεμβάσεις στα νοσοκομεία αναμένεται στις αρχές του επομένου έτους.

Στα σε εξέλιξη έργα της ΗΔΙΚΑ περιλαμβάνονται επίσης η ολοκλήρωση του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας με αρχικό προϋπολογισμό 45,1 εκατ., η υποστήριξη της λειτουργίας των Μητρώων της (12,2 εκατ.), ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Διαχείρισης της Περίθαλψης Ογκολογικών Ασθενών (29,4 εκατ.) ενώ για την υποστήριξη και λειτουργία των υποδομών της ώστε να  αξιοποιηθούν τα δεδομένα και οι εφαρμογές, έχει   προκηρυχθεί διαγωνισμός (12 εκατ.) για την αναβάθμιση του Data Center και για το h-Cloud.

Πρόκειται για δεδομένα σχετικά με 800 εκατ. συνταγές και 300 εκατ. παραπεμπτικά που έχουν εκδοθεί από 50.000 γιατρούς και 11.000 φαρμακεία, τα οποία έχουν αξιοποιηθεί στο παρελθόν για την εξαγωγή πληροφοριών σχετικά με τη φαρμακευτική στη χώρα και τον εντοπισμό ευπαθών ομάδων που προτεραιοποιήθηκαν στη διαδικασία εμβολιασμού κατά της COVID-19.

Στα έργα που έχει μέχρι στιγμής εκτελέσει η ΗΔΙΚΑ περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης, στην οποία έχουν εγγραφεί πάνω από 4,1 εκατ. πολίτες και μέσω της οποίας έχουν εκδοθεί περισσότερες από 241 εκατ. συνταγές και η εφαρμογή MyHealth η οποία έλαβε από τον Παγκόσμιο Σύνδεσμο Υπηρεσιών Καινοτομίας και Τεχνολογίας (WITSA) το 1ο βραβείο στην κατηγορία «Καινοτόμες Λύσεις για την Υγεία»  για τον Δημόσιο Τομέα.

Σύμφωνα με όσα είπε σε ενημέρωση του Τύπου χθες η διευθύνουσα σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ, Νίκη Τσούμα, είναι αναγκαίο ο φορέας να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία από αυτή που διαθέτει σήμερα, ενώ χρειάζεται ανανέωση του προσωπικού του. Στην ΗΔΙΚΑ απασχολούνται περί τους 200 εργαζόμενους εκ των οποίων οι 180 έχουν ειδικότητα στην πληροφορική. Όμως, σημαντικό τμήμα των εργαζομένων είναι κοντά στη σύνταξη. «Ο φορέας χρειάζεται νέους ανθρώπους» σημείωσε σχετικά η κα. Τσούμα.

Πηγή