Προγράμματα – Προσκλήσεις

Ψηφιακές εφαρμογές στην παροχή υπηρεσιών δημόσιου χαρακτήρα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Αναμένεται

Ανάπτυξη δράσεων ψηφιακών υπηρεσιών, εφαρμογών και συστημάτων ΤΠΕ για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (ψηφιακές υπηρεσίες διοίκησης προς τους πολίτες κλπ.)

Σε ποιους απευθύνεται

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περίοδος υποβολής

από 1/11/2021 έως 31/12/2021

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Όροι και προϋποθέσεις

Σύμφωνα δε, με το άρθρο 6 Ν.4027/2020, η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών …

Προϋπολογισμός

€ 900.750

Σχετικά αρχεία

Πηγή