Από την έντυπη έκδοση

Του Βασίλη Αγγελόπουλου
[email protected]

«Ψηφιακό Αρχείο» που θα παρέχει απαραίτητες πληροφορίες για όλους τους ανέργους, αλλά και για εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, αποτελεί ο Ατομικός Λογαριασμός Δεξιοτήτων που δημιουργείται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης -ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ).

Θα προσφέρεται η δυνατότητα απόλυτης καταγραφής των δεξιοτήτων που έχουν αποκτήσει οι άνεργοι, αλλά και οι χιλιάδες εργαζόμενοι με συμβάσεις έργου.

Έτσι, θα μπορεί στο μέλλον να γίνει η καλύτερη δυνατή επιλογή εργατικού προσωπικού από μια επιχείρηση ή να αξιοποιηθεί με τον βέλτιστο τρόπο ένα καινούργιο πρόγραμμα κατάρτισης, αφού θα μπορεί να απευθύνεται σε όσους πράγματι έχουν ανάγκη να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους.

Τα συναρμόδια υπουργεία Εργασίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπέγραψαν τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), με την οποία ενεργοποιείται η λειτουργία της απαραίτητης ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που θα χρησιμοποιείται κυρίαρχα ως βάση δεδομένων για ανέργους και εργαζόμενους. Σε συγκεκριμένο ηλεκτρονικό ιστότοπο (skills.gov.gr) θα δημιουργείται το εν λόγω ψηφιακό αρχείο, που θα είναι ατομικό για κάθε ενδιαφερόμενο και θα δείχνει το σύνολο των δεξιοτήτων που διαθέτει.

Vouchers

Η δημιουργία του Ατομικού Λογαριασμού Δεξιοτήτων θα είναι άμεση. Εκεί θα καταγράφονται τυχόν δικαιώματα που υπάρχουν από επαγγελματική κατάρτιση που μπορεί να βρίσκεται σε εξέλιξη και τα οποία θα ονομάζονται «πιστωτικές μονάδες». Η εξαργύρωσή τους θα πραγματοποιείται μέσα από υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, ή συμβουλευτικής και καθοδήγησης, ή ακόμα και πιστοποίησης. Η όλη διαδικασία θα λειτουργεί με τη χρήση επιταγών κατάρτισης, των γνωστών vouchers. O συγκεκριμένος λογαριασμός – ψηφιακό αρχείο θα μπορεί να δέχεται πληροφορίες για τον κάτοχό του, απαραίτητες για την ταυτοποίησή του.

Επίσης, θα περιλαμβάνει στοιχεία για την εκπαίδευση, αλλά και για την κατάρτιση που έχει λάβει ο κάτοχος του λογαριασμού. Επιπρόσθετα, θα μπορεί να διαπιστώνεται μέσω αυτής της διαδικασίας το σύνολο της επιδοτούμενης εργασίας που έχει λάβει ο δικαιούχος, καθώς επίσης και τα όποια ποσά επιδότησης δόθηκαν. Εάν υπάρχει η δυνατότητα, θα φαίνονται, για τον κάτοχο του Ατομικού Λογαριασμού, τα όποια διαθέσιμα δικαιώματα της επιδοτούμενης επαγγελματικής κατάρτισής του.

Πρόσβαση

Η συγκεκριμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία θα δημιουργηθούν άμεσα οι σχετικοί Ατομικοί Λογαριασμοί, θα είναι προσβάσιμη σε ξεχωριστές ομάδες ενδιαφερομένων. Ασφαλώς δικαίωμα πρόσβασης θα έχουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία, δηλαδή οι καταρτιζόμενοι (άνεργοι και εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου).

Όμως, πρόσβαση θα έχουν και οι εργοδότες, εάν η όποια κατάρτιση πραγματοποιείται εντός της επιχείρησής τους. Παράλληλα, στον Ατομικό Λογαριασμό Δεξιοτήτων θα έχουν δικαίωμα παρέμβασης οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ, αφού έτσι θα μπορεί να γίνει καλύτερος έλεγχος της προσφοράς, αλλά και της ζήτησης εργασίας, για να βρεθούν θέσεις απασχόλησης.

Ουσιαστικά, μέσω του συγκεκριμένου λογαριασμού ο κάτοχός του θα έχει τη δυνατότητα να αποδεικνύει ανά πάσα ώρα και στιγμή ότι διαθέτει τις δεξιότητες που περιγράφει αναλυτικά στο βιογραφικό του. Ταυτόχρονα, όμως, θα μπορεί να διαπιστωθεί, σε «πραγματικό χρόνο», εάν υπάρχει η οποιαδήποτε έλλειψη δεξιότητας, άρα και η δυνατότητα απόκτησης νέων, μέσω καινούργιων προγραμμάτων κατάρτισης.

Θα μπορούν δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι φορείς (ΔΥΠΑ, εργοδότες) να διαπιστώσουν εάν ο άνεργος είναι δικαιούχος επιδοτούμενης συνεχιζόμενης κατάρτισης και από πότε. Επίσης, θα μπορούν να βρουν εάν είναι απαραίτητο να τοποθετηθεί σε κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης, ώστε να στηριχθεί ακόμα περισσότερο η προσπάθεια ένταξης ή ακόμα και επανένταξης στην αγορά εργασίας, αλλά και η δημιουργία θέσης απασχόλησης, συμβατή με τις δεξιότητες του ανέργου.

Για την επόμενη διετία, Ατομικό Λογαριασμό Δεξιοτήτων θα μπορούν να έχουν μόνο οι εξής κατηγορίες:

α) Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ.
β) Απασχολούμενοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Υλοποίηση και λειτουργία

Η ΔΥΠΑ θα είναι ο φορέας που θα αναλάβει να υλοποιήσει και να εφαρμόσει το συγκεκριμένο σύστημα των Ατομικών Λογαριασμών Δεξιοτήτων. Ρόλο όμως στη λειτουργία του θα έχουν από κοινού και τα συναρμόδια υπουργεία Εργασίας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Παιδείας.

Σε πρώτη φάση η δημιουργία της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα χρηματοδοτηθεί

«Πιστωτικές μονάδες»

Σε σχέση με τις «πιστωτικές μονάδες», η ΚΥΑ ξεκαθαρίζει ότι ο υπολογισμός τους θα γίνεται στη βάση όσων έχουν μείνει αναξιοποίητες. Θα υπάρχει ένα σταθερό ποσό πριμοδότησης, αλλά και ένα μεταβλητό που θα καθορίζεται από μια σειρά παράγοντες – κριτήρια. Αυτά θα είναι η ηλικία, το φύλο, το επίπεδο εκπαίδευσης του υποψήφιου καταρτιζόμενου, η διάρκεια της εκπαίδευσής του, η όποια εργασιακή εμπειρία αν υπάρχει και το χρονικό διάστημα της ανεργίας του. Επίσης, ξεχωριστό κριτήριο θα αποτελούν τα προγράμματα επιδοτούμενης κατάρτισης, που ενδεχομένως να έχει ήδη παρακολουθήσει ο κάτοχος του Ατομικού Λογαριασμού Δεξιοτήτων, κατά τα τελευταία δύο χρόνια, πριν από την υποβολή της σχετικής πρόσκλησης.

Πηγή