Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ξεπέρασε το 10% του συνόλου των φορολογικών δηλώσεων.
Μέχρι χθες είχαν υποβληθεί περίπου:

Δηλώσεις Οριστικές υποβολές
Ε1 710.000
Ε2 294.000
Ε3 67.000

Η χθεσινή ημέρα ήταν η πιο παραγωγική από την ημέρα έναρξης της σχετικής εφαρμογής,  καθώς υποβλήθηκαν πάνω από 55.000 δηλώσεις Ε1.

Την εβδομάδα από 2 Μαΐου έως 7 Μαΐου υποβλήθηκαν περίπου 150.000 χιλιάδες δηλώσεις Ε1 και 20.350 Ε3.