Αναρτήθηκαν τα στατιστικά υποβολής δηλώσεων φορολογικού έτους 2015 στην Ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ.

Από σήμερα και μετά θα μπορούν οι πολίτες να παρακολουθούν την πορεία υποβολής των δηλώσεων.

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 528.702 χιλιάδες δηλώσεις Ε1 214.705 χιλιάδες Ε2 και 43.773 δηλώσεις Ε3