Με την απόφαση Ε.2065/2021 της ΑΑΔΕ διευκρινίζεται ότι τα κρουαζιερόπλοια των οποίων η εμπορική δραστηριότητα έχει ανασταλεί λόγω της υγειονομικής κρίσης COVID – 19 και ως εκ τούτου παραμένουν ελλιμενισμένα στη χώρα μας δύνανται να εφοδιάζονται με καύσιμα με απαλλαγή από τον ΕΦΚ και το Φ.Π.Α.

Οι αιτούμενες ποσότητες των καυσίμων υπολογίζονται με βάση την ημερήσια κατανάλωση καυσίμων για τη λειτουργία των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών του πλοίου, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του πληρώματος και της συντήρησης του πλοίου εν γένει.

Τέλος, συναφώς με την εφαρμογή της (γ) ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου διαταγής περί ηλεκτρονικής υποβολής των υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής/εφοδιασμού εγγράφων και του σχετικού Παραρτήματος ΙΙΙ – Πίνακα συνημμένων της διασάφησης δικαιολογητικών εγγράφων, διευκρινίζεται ότι ειδικά για τις περιπτώσεις των ανωτέρω πλοίων που παραμένουν ελλιμενισμένα λόγω της υγειονομικής κρίσης COVID – 19, σε αντικατάσταση του κατά περίπτωση δικαιολογητικύ απόδειξης εμπορικού πλου, για τον εφοδιασμό τους με καύσιμα με απαλλαγή από τον ΕΦΚ και το ΦΠΑ υποβάλλονται τα ακλόλουθα δικαιολογητικά:

1. Δήλωση του πλοιοκτήτη ή διαχειριστή του πλοίου “Υπεύθυνη Δήλωση εφοδιασμού λόγω COVID-19″ (ως συνημμένο Υπόδειγμα) και

2.  Κατάσταση Πληρώματος (Crew list) με συμπλήρωση στη θέση 44 του παραστατικού εξαγωγής/εφοδιασμού των τετραψήφιων Κωδικών 1779: Και 1780 : αντίστοιχα.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβουΠηγή