Eπισήμανση:

Με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4389/2016 επήλθε μια σημαντική αλλαγή όσον αφορά το ποσοστό επί της αγοραίας αξίας οχήματος, που παραχωρείται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο και θεωρείται παροχή σε είδος για το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα.

Συγκεκριμένα, μετά την τροποποίησή της από τον παραπάνω νόμο, η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4172/2013 ορίζει:

«Η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός φορολογικού έτους, υπολογίζεται σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) του κόστους του οχήματος που εγγράφεται ως δαπάνη στα βιβλία του εργοδότη με τη μορφή της απόσβεσης περιλαμβανομένων των τελών κυκλοφορίας, επισκευών, συντηρήσεων καθώς και του σχετικού χρηματοδοτικού κόστους που αντιστοιχεί στην αγορά του οχήματος ή του μισθώματος. Σε περίπτωση που το κόστος είναι μηδενικό, η αγοραία αξία της παραχώρησης ορίζεται σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) της μέσης δαπάνης ή απόσβεσης κατά τα τελευταία τρία (3) έτη.»

Η αύξηση του παραπάνω ποσοστού, που ανερχόταν σε 30% έως το φορολογικό 2015, αναμένεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο φορολογικά τα πρόσωπα που αφορά.

Υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό πως με βάση τις διατάξεις της ΠΟΛ.1219/6.10.2014, δεν καταλαμβάνονται στα παραπάνω παραχωρούμενα αυτοκίνητα:

α) τα αυτοκίνητα, τα οποία παρέχουν οι επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους πωλητές, τεχνικούς και λοιπούς εργαζομένους, των οποίων η εργασία απαιτεί συχνή μετακίνηση εκτός των εγκαταστάσεων του εργοδότη (tool cars) και χρησιμοποιούνται για την επιχειρηματική δραστηριότητα του εργοδότη, ανεξάρτητα αν τα αυτοκίνητα αυτά μπορεί να χρησιμοποιούνται από τον δικαιούχο και εκτός του ωραρίου εργασίας τους.

β) τα αυτοκίνητα δοκιμών (test-drive), που διαθέτουν οι επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων,

γ) τα αυτοκίνητα μεταφοράς προσωπικού (π.χ. mini-bus),

δ) τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν επιχειρήσεις (π.χ. ξενοδοχειακές επιχειρήσεις) για μεταφορά καλεσμένων ή πελατών τους,

ε) τα αυτοκίνητα τα οποία διαθέτουν οι επιχειρήσεις επισκευής και συντήρησης (service) αυτοκινήτων προσωρινά σε αντικατάσταση των επισκευαζόμενων,

στ) τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που χρησιμοποιούνται από τις αεροπορικές εταιρείες και τις επιχειρήσεις διαχείρισης αεροδρομίων για την εξυπηρέτηση των αεροσκαφών και των επιβατών τους (αυτοκίνητα πίστας) καθώς και για την μεταφορά VIPS ή προσωπικού.

Η χρήση για διάστημα άνω των 15 ημερολογιακών ημερών λαμβάνεται ως μήνας.

Τέλος, τα παραπάνω ισχύοντα δεν καταλαμβάνουν τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Τα όσα ισχύουν για το θέμα, παρατίθενται στον παρακάτω χρηστικό πίνακα:

Παραχώρησης οχήματος για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός φορολογικού έτους, χωρίς περιορισμό ποσού.
Ποιους αφορά   -Εργαζόμενο
-Εταίρο
-Μέτοχο
Εξαιρέσεις Φορείς Γενικής Κυβέρνησης
Δαπάνες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό 80% του κόστους των αποσβέσεων, των τελών κυκλοφορίας, του κόστους των επισκευών και συντηρήσεων καθώς και του χρηματοδοτικού κόστους αγοράς ή μίσθωσης, όπως αυτά προκύπτουν από τις εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης.
Δαπάνες που δε λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό Λοιπές δαπάνες που αφορούν τα υπόψη οχήματα (καύσιμα, διόδια κ.λπ.) δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της αγοραίας αξίας του παραχωρούμενου εταιρικού οχήματος.
Διάστημα υπολογισμού Όλο το διάστημα που γίνεται χρήση του οχήματος στο έτος. Η χρήση για διάστημα άνω των 15 ημερολογιακών ημερών λαμβάνεται ως μήνας.
Αυτοκίνητα που δεν περιλαμβάνονται:

α) τα αυτοκίνητα, τα οποία παρέχουν οι επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους πωλητές, τεχνικούς και λοιπούς εργαζομένους, των οποίων η εργασία απαιτεί συχνή μετακίνηση εκτός των εγκαταστάσεων του εργοδότη (tool cars) και χρησιμοποιούνται για την επιχειρηματική δραστηριότητα του εργοδότη, ανεξάρτητα αν τα αυτοκίνητα αυτά μπορεί να χρησιμοποιούνται από τον δικαιούχο και εκτός του ωραρίου εργασίας τους.

β) για αυτοκίνητα δοκιμών (test-drive), που διαθέτουν οι επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων,
γ) για αυτοκίνητα μεταφοράς προσωπικού (π.χ. mini-bus),
δ) για αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν επιχειρήσεις (π.χ. ξενοδοχειακές επιχειρήσεις) για μεταφορά καλεσμένων ή πελατών τους,
ε) για αυτοκίνητα τα οποία διαθέτουν οι επιχειρήσεις επισκευής και συντήρησης (service) αυτοκινήτων προσωρινά σε αντικατάσταση των επισκευαζόμενων,
στ) για αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που χρησιμοποιούνται από τις αεροπορικές εταιρείες και τις επιχειρήσεις διαχείρισης αεροδρομίων για την εξυπηρέτηση των αεροσκαφών και των επιβατών τους (αυτοκίνητα πίστας) καθώς και για την μεταφορά VIPS ή προσωπικού.

Παράδειγμα:

Έστω ότι από νομικό πρόσωπο για το έτος 2016, παραχωρείται το επιβατικό αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. ΙΚΖ5510 σε εργαζόμενο χωρίς να γίνεται χρήση για την επιχειρηματική δραστηριότητα του προσώπου που το παραχωρεί και κατά τη διάρκεια του έτους έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες και υπολογιστεί αποσβέσεις για το αυτοκίνητο αυτό, όπως απεικονίζονται στον πίνακα:

Λογ. Ε.Γ.Λ.Σ. Λογ. Ε.Λ.Π. Ποσά Δαπάνη

 Χ 80%

62.07.03.0001

(Επισκευές συντηρήσεις επιβατικού ΙΚΖ5510)

64.09.07.0001

(Επισκευές συντηρήσεις επιβατικού ΙΚΖ5510)

 

2.185,00

 

1.748,00

63.03.00.0001

(Τέλη κυκλοφορίας επιβατικού ΙΚΖ5510)

64.11.03.0001

(Τέλη κυκλοφορίας επιβατικού ΙΚΖ5510)

       660,00           528,00
66.03.01.0001

(Αποσβέσεις επιβατικού ΙΚΖ5510)

66.04.03.0001

(Αποσβέσεις επιβατικού ΙΚΖ5510)

    2.535.00       2.028,00
Σύνολα: 5.380,00 4.304,00

Για τον εργαζόμενο, θα συνυπολογιστεί στα εισοδήματά του από μισθωτές εργασίες και το ποσό των 4.304,00€ που αποτελεί παροχή σε είδος για το 20

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/31056