Athens Business Green Toolkit: Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας με όρους πράσινης λειτουργίας για τη βελτίωση της εικόνας τους

Ενισχύονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις για την
αναβάθμιση της λειτουργίας τους βάσει των αρχών ενεργειακής απόδοσης και
βιοκλιματικού σχεδιασμού (Athens Business Green Toolkit).

Ως αποτέλεσμα
επιδιώκεται να προκύψουν εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων που θα καταναλώνουν
όσο το δυνατόν λιγότερη ενέργεια, θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον, θα
προσφέρουν την απαιτούμενη ασφάλεια και άνεση στους χρήστες, θα ενσωματώνουν
σύγχρονα στοιχεία λειτουργίας με αξιοποίηση της καινοτομίας, ώστε να
εξασφαλίζουν βελτιωμένες εσωτερικές συνθήκες λειτουργίας, ενώ συγχρόνως θα
προάγουν την περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος συνολικά.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 5.000€ έως 30.000€.
Επενδυτικά Σχέδια με Π/Υ μικρότερο των 5.000,00€ κρίνονται μη επιλέξιμα και δεν
δύνανται να υποβληθούν.

Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των
30.000€, το υπερβάλλον ποσό θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή 100% για την
υλοποίηση του σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες
δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου
αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου συμπεριλαμβανομένου και του
υπερβάλλοντος κόστους.

Σε ποιους απευθύνεται

Μικρές και Πολύ Μικρές
Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν και ασκούν οικονομική δραστηριότητα στο
ιστορικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων, όπως έχει προσδιορισθεί ως περιοχή
παρέμβασης στην εγκεκριμένη ΟΧΕ ΣΒΑΑ της Αθήνας.

Περίοδος υποβολής

από 5/5/2021 έως 6/8/2021 (και ώρα 15:00)

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψηφίους δυνητικούς
Δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος
Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis) κάνοντας χρήση
του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης. Αιτήσεις
χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς
συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ, δεν θα είναι δυνατό να υποβληθούν.

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Νομαρχία Αθηνών – Πειραιώς

Η περιοχή παρέμβασης περικλείεται από τις παρακάτω οδούς:

Αγ. Μελετίου, Ι. Δροσοπούλου, Φωκίωνος Νέγρη, Ζακύνθου, Κυψέλης,
Μαυροματαίων, Βασ. Ηρακλείου, Μπουμπουλίνας, Στουρνάρη, Αραχώβης, Εμ.Μπενάκη, Ακαδημίας, Λεωφ. Βασ. Σοφίας, Ηρώδου Αττικού, Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου Β, Μελεάγρου, Ησιόδου, Λεωφ. Βας. Κωνσταντίνου, Λεωφ. Αρδηττού, Καλλιρρόης, Βρύγου, Θαρύπου, Ντούρμ, Φιλίνου, Ευρυδάμαντος, Κράτητος, Λεωφ.
Ελ. Βενιζέλου, Εφέσου, Λεωφ. Συγγρού, Λαγουμιτζή, Αλ. Πάντου, Οδυσ.Ανδρούτσου, Φαλήρου, Μακρυγιάννη, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, Πιττακού, Περιάνδρου, Μονής Αστεριού Τσαγκάρη, Τσάτσου, Φιλελλήνων, Μητροπόλεως, Πλ. Μοναστηρακίου, Άρεως, Αδριανού, Αγ. Ασωμάτων, Απ. Παύλου,
Ηρακλειδών, Θεσσαλονίκης, Αιγηίδων, Πανδώρου, Χαμοστέρνας, Αγ. Σοφίας, Χρυς.
Σμύρνης, Ταύρου, Μαινεμένης, Κωνσταντινουπόλεως, Θ. Δηληγιάννη, Δομοκού,
Σεπολίων, Λιοσίων, Πλ. Αττικής, Αδμηττού, Αγ. Μελετίου.

Όροι και προϋποθέσεις

Δικαιούχοι της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας
χρηματοδότησης στο πλαίσιο …

Τι χρηματοδοτείται

i. Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόμηση
ενέργειας

ii. Εξοπλισμός για εξοικονόμηση ενέργειας ή / και προστασία του
περιβάλλοντος

iii. Πιστοποίηση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης (πρότυπο ISO 50001)

iv. Δαπάνες Τεχνικών Μελετών / Κατάρτισης / Παρακολούθησης Επενδυτικού
Σχεδίου

Συμπληρωματικά, ενισχύονται υποστηρικτικές δαπάνες για υπηρεσίες συμβούλων για
την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, τεχνικών μελετών που απαιτούνται για
την υλοποίηση της επένδυσης, μελετών για τη λήψη πιστοποιητικών διασφάλισης
ποιότητας

Προϋπολογισμός

€ 2.300.000Το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας δράσης δύναται να τροποποιηθεί έως το ποσό των 5.000.000€.

Σχετικά αρχεία

Πηγή