Υποστηρίζουμε έμπρακτα τον Τουρισμό, στρατηγικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας.  

Στο πλαίσιο αυτό, στη Eurobank υλοποιούμε για 7η συνεχή χρονιά το Business Banking Τουρισμός, ένα πρόγραμμα ειδικών προνομίων & υπηρεσιών για τη στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος.

Ειδικότερα, παρέχουμε λύσεις για:

 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της καλύτερης διαχείρισης των καθημερινών συναλλαγών της επιχείρησής σας & της κάλυψης των λειτουργικών της αναγκών. 
 • Ανάπτυξη και Υποστήριξη της επιχείρησής σας μέσω της συμμετοχής της σε χρηματοδοτικά ή/και επιδοτούμενα προγράμματα, σε συνεργασία με κρατικούς και κοινοτικούς φορείς.
 • Δυνατότητα προβολής και δικτύωσης της επιχείρησής σας στα social media, σε συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες.

Για τις αμιγώς τουριστικές επιχειρήσεις πλέον του βασικού πακέτου, προσφέρονται επιπρόσθετα προνόμια ανά κλάδο. Ενημερωθείτε εδώ.

Προνόμια Προγράμματος 2017

Τερματικά POS

 • Ευνοϊκή τιμολόγηση στις προμήθειες και τους όρους μίσθωσης των τερματικών, με δυνατότητα άμεσης έγκρισης, εγκατάστασης και αποδοχής όλων των καρτών.
 • Επιπλέον όφελος για την επιχείρησή σας μέσω της υπηρεσίας ‘Αμεσης Μετατροπής Νομίσματος (DCC) για τους κατόχους καρτών σε ξένο νόμισμα.

Διαχείριση ρευστότητας

 • Προνομιακό επιτόκιο στον επαγγελματικό λογαριασμό όψεως
 • Υψηλές αποδόσεις στις προθεσμιακές καταθέσεις
 • Εισερχόμενα εμβάσματα με έκπτωση
 • Ειδικές τιμές στις πρωτοποριακές υπηρεσίες:
  • Ασφαλούς διαχείρισης των μετρητών ταμείου (Smartbox) 
  • Εταιρικές κάρτες κατάθεσης μετρητών (Corporate Deposit Card)

Μισθοδοσία/Προνόμια υπαλλήλων

Προγράμματα μισθοδοσίας με ειδικά προνόμια για την επιχείρηση, τους υπαλλήλους και τα στελέχη της με εύκολη διαχείριση μέσω e-banking.

Προβολή social media

Επιδότηση 20% σε διαφημιστική προβολή στο Facebook, μέσω της εταιρίας Findigital.

Χρηματοδότηση

Κάλυψη των κενών ρευστότητας και εξασφάλιση των απαραίτητων κεφαλαίων για την υλοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων, μέσα από προγράμματα Κεφαλαίου Κίνησης και Χρηματοδότησης Παγίων.

Αξιοποιήστε επίσης τις πωλήσεις POS για να καλύψετε τις χρηματοδοτικές σας ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης.

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ΕΣΠΑ

Τα προγράμματα επιχορήγησης του ΕΣΠΑ προσφέρουν ευκαιρίες επένδυσης για την αναβάθμιση της επιχείρησης και τη στήριξη της ανταγωνιστικότητάς της.

Στο πλαίσιο αυτό, προσφέρουμε:

 • Έγκαιρη ενημέρωση για τα διαθέσιμα προγράμματα που σας ταιριάζουν
 • Προετοιμασία φακέλου και παρακολούθηση της επένδυσης σε συνεργασία με τους Ευρωσυμβούλους
 • Χρηματοδότηση σε όλα τα στάδια του επενδυτικού σχεδίου, μέσα από προϊόντα σχεδιασμένα για τον σκοπό αυτό, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Ασφαλιστική κάλυψη

Προστασία της επιχείρησης και της οικογένειάς σας, μέσα από μία πλήρη γκάμα ασφαλιστικών προγραμμάτων με έκπτωση, σε συνεργασία με τη Eurolife Ασφαλιστική.

Εκπαιδευτικές ημερίδες

Εκπαιδευτικές ημερίδες με θέμα το ΕΣΠΑ, την ψηφιακή προβολή και την εξυπηρέτηση πελατών στις περιοχές του προγράμματος.