[31.01.2018]

Σύμφωνα με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ:

Διαθέσιμη είναι στο TAXISnet, η πάγια ρύθμιση οφειλών και για μη ληξιπρόθεσμες οφειλές (οφειλές δηλαδή για τις οποίες δεν έχει λήξει καμία δόση).

Να θυμίσουμε ότι η δυνατότητα αυτή δόθηκε με το άρθρο 114 του ν. 4514/2018.