ΕΦΕΕΑ

Συνάδελφοι,

Λόγω αργίας της 3/5/2016, και κατόπιν συνεννόησης με την ΓΓΔΕ οι οφειλές με ημερομηνία στη ταυτότητα οφειλής 3/5/2016 θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες με πληρωμή 4/5/2016.