Ενας στους 6 έχει κάνει φορολογική δήλωση - Στα πόσα ευρώ διαμορφώνεται μέχρι στιγμής ο μέσος φόρος

    Περίπου ένας στους έξι από τα 6,1 εκατ. των φορολογουμένων είχε υποβάλει την φορολογική του δήλωση για το 2017 με την ΑΑΔΕ να έχει εκκαθαρίσει 1.059.178 δηλώσεις μέχρι και την Παρασκευή, 40 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία της 30ής Ιουνίου.

Από τις δηλώσεις που έχουν ήδη κατατεθεί, μία στις τρεις δηλώσεις (ποσοστό 33,69%) είναι χρεωστική, 170.479 (ποσοστό 16,20%) είναι πιστωτικές με υποχρέωση επιστροφής φόρου 53.246.127 ευρώ (μέση επιστροφή φόρου 312,3 ευρώ) και 527.384 δηλώσεις (ποσοστό 50,11%) είναι μηδενικές.

Ο μέσος φόρος για τις 354.577 χρεωστικές δηλώσεις διαμορφώνεται μέχρι στιγμής στα 710 ευρώ.