Με ανακοίνωση στη σελίδα του Εργάνη www.eservices.yeka.gr το υπουργείο εργασίας ενημερώνει για την αναμονή έκδοσης Υ.Α. για την παράταση προθεσμίας λήξης του Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού.
Η ανακοίνωση αναφέρει: “Σας ενημερώνουμε ότι λόγω μη διαθεσιμότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών λόγω αναβάθμισης ηλετρομηχανολογικών του υποδομών από 14/10/2016 στις 20:00 έως 16/10/2016 στις 20:00, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα στην διαδικασία υποβολής του Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού.

Αναμένεται η έκδοση Υ.Α. για την παράταση προθεσμίας λήξης του Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού”