Φορολογικές δηλώσεις από τον Απρίλιο, με νέα βάρη για όλους

   Το έντυπο της νέας φορολογικής δήλωσης έχουν αρχίσει να ετοιμάζουν στο υπουργείο Οικονομικών, καθώς θέλουν φέτος η κατάθεση των δηλώσεων να ξεκινήσει όσο το δυνατόν νωρίτερα. Η πρόθεση αυτή συνδέεται με την επιθυμία του υπουργείου να αρχίσει και νωρίτερα, αν είναι αυτό εφικτό, και η πληρωμή του φόρου εισοδήματος, προκειμένου να αποφευχθεί η συγκέντρωση πολλών φορολογικών υποχρεώσεων στο τέλος του έτους, όπως έγινε το 2016 με το εκκαθαριστικό του φόρου εισοδήματος και τον ΕΝΦΙΑ.

Η φετινή φορολογική δήλωση δεν θα έχει ουσιαστικές διαφορές από την περυσινή στη μορφή της. Θα έχει, όμως, πολύ σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο θα υπολογιστεί ο φόρος για το εισόδημα του 2016, οδηγώντας σε μεγάλες επιβαρύνσεις για εκατομμύρια φορολογουμένους όλων των κατηγοριών εισοδήματος. Πρόκειται για την υλοποίηση μέτρων τα οποία έχουν ήδη ψηφιστεί και θα φέρουν “ζεστό” χρήμα στα κρατικά ταμεία προκειμένου να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι του 2017, και ιδίως αυτός του πρωτογενούς πλεονάσματος 1,75% του ΑΕΠ.

Το εκκαθαριστικό θα είναι πολύ βαρύ για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες, ιδιοκτήτες ακινήτων και μικρομεσαίους επαγγελματίες. Πιο συγκεκριμένα, επιβαρύνσεις έρχονται για:

– Μισθωτούς, συνταξιούχους: Οι περισσότεροι μισθωτοί και συνταξιούχοι θα κληθούν το 2017 με το εκκαθαριστικό να βάλουν πιο βαθιά του χέρι στην τσέπη, λόγω της εκκαθάρισης της φορολογικής τους δήλωσης και του υπολογισμού του φόρου εισοδήματος με τα νέα “ψαλιδισμένα” αφορολόγητα και τη νέα επαχθέστερη φορολογική κλίμακα. Το 2016 η μηνιαία παρακράτηση φόρου υπολογίστηκε από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο με αφορολόγητο όριο 9.545 ευρώ και τις πιο ευνοϊκές κλίμακες, ενώ τους υπόλοιπους επτά μήνες, από τον Ιούνιο μέχρι τον Δεκέμβριο, η παρακράτηση φόρου υπολογίστηκε με βάση τα μειωμένα αφορολόγητα όρια και τις νέες φορολογικές κλίμακες. Με την τελική εκκαθάριση του φόρου, θα κληθούν μισθωτοί και συνταξιούχοι να καταβάλουν τον αυξημένο φόρο που προκύπτει από τη μείωση του αφορολογήτου και τη νέα κλίμακα.

– Ελεύθερους επαγγελματίες: Το εισόδημα που απέκτησαν το 2016 οι ελεύθεροι επαγγελματίες πρόκειται να φορολογηθεί με την ίδια κλίμακα που ισχύει για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Για τους επαγγελματίες με ετήσιο εισόδημα έως και 35.000 ευρώ αναμένονται ελαφρύνσεις, αλλά μεγάλες επιβαρύνσεις για όσους έχουν υψηλότερο εισόδημα. Για όσους δηλώσουν εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ θα επιβάλλεται η νέα αναμορφωμένη ειδική εισφορά αλληλεγγύης, η οποία υπολογίζεται με συντελεστές κλιμακούμενους από 2,2% έως 10%. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα επιβαρυνθούν με τέλος επιτηδεύματος και προκαταβολή φόρου η οποία ανέρχεται πλέον στο 100%, από 75% που ήταν στο περυσινό εκκαθαριστικό.

– Φορολογουμένους με ενοίκια: Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν εισόδημα από μισθώματα θα κληθούν να πληρώσουν αυξημένο φόρο έως και περίπου 37%, λόγω της θέσπισης επαχθέστερης φορολογικής κλίμακας φορολόγησης των ενοικίων. Για εισόδημα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ ο συντελεστής αυξήθηκε από το 11% στο 15%, από 33% σε 35% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τα 12.000 ευρώ έως τα 35.000 ευρώ και από 33% σε 45% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τα 35.000 ευρώ και άνω. Όσοι έχουν εισοδήματα που υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ θα επιβαρυνθούν με ειδική εισφορά αλληλεγγύης και συντελεστές που κλιμακώνονται από 2,2% έως και 10%.

– Μισθωτούς με εισόδημα και από “μπλοκάκι”: Οι μισθωτοί που έχουν και εισόδημα από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος θα δουν τον φορολογικό τους λογαριασμό να αυξάνεται κατακόρυφα το 2017. Αυτό, διότι το εισόδημα από το “μπλοκάκι” θα προστεθεί στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και θα φορολογηθεί με ενιαία κλίμακα, ανεβάζοντας τον φορολογικό συντελεστή ακόμα και στο 45%, ενώ μέχρι το περυσινό εκκαθαριστικό το εισόδημα από “μπλοκάκι” φορολογούνταν με συντελεστή 26% έως 33%. Όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ θα βρεθούν αντιμέτωποι με την κλίμακα της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία θα υπολογίζεται με συντελεστές κλιμακούμενους από 2,2% έως 10%.