Η Ρουμανία θα εφαρμόσει πρόγραμμα split payment για την είσπραξη του ΦΠΑ

    Η Ρουμανία θα εφαρμόσει ένα περιορισμένο καθεστώς διαχωρισμού εισπράξεων σχετικά με το ΦΠΑ από την 1η Μαρτίου 2018, προκειμένου να μειώσει τις απώλειες στην είσπραξη του ΦΠΑ.

Από την 1η Ιανουαρίου 2018, οι Ρουμάνοι φορολογούμενοι πρέπει να κατέχουν ειδικό τραπεζικό λογαριασμό για την είσπραξη του ΦΠΑ και την αποστολή εμβασμάτων προς την φορολογική διοίκηση.

Το σύστημα διαχωρισμού της είσπραξης του ΦΠΑ θα αφορά για την ώρα τις τελωνειακές πληρωμές οποιασδήποτε φορολογητέας παράδοσης σε ειδικό Τραπεζικό λογαριασμό των εταρειών. Ο λογαριασμός αυτός θα ελέγχεται και θα παρακολουθείται από την φορολογική διοίκηση.

Υπενθυμίζεται  ότι η Ρουμανία παρουσιάζει το μεγαλύτερο χάσμα στην είσπραξη ΦΠΑ αναλογικά με το ΑΕΠ της, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.