Κατάταξη των φορολογουμένων βάσει εισοδήματος και περιουσίας

    Την κατηγοριοποίηση των φορολογουμένων με βάση το εισόδημα, τον αποδιδόμενο ΦΠΑ και την ακίνητη περιουσία τους, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι μη συμμόρφωσης των υπόχρεων όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, επιχειρεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Την ώρα που μετρά αντίστροφα και πάλι ο χρόνος για την έναρξη υποβολής και των φετινών φορολογικών δηλώσεων, με απόφαση (υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β/ 1044954ΕΞ/20.3.2018) του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλή, διορίζονται νέα μέλη στην Ειδική Ομάδα Εργασίας που είναι αρμόδια για την κατάρτιση προγράμματος συμμόρφωσης, το οποίο θα περιγράφει τους σημαντικότερους κινδύνους μη συμμόρφωσης κατόπιν κατηγοριοποίησης των φορολογουμένων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έργο της εν λόγω ομάδας είναι η κατάρτιση προγράμματος συμμόρφωσης, το οποίο θα περιγράφει τους σημαντικότερους κινδύνους μη συμμόρφωσης ως προς την υποβολή δηλώσεων, την ορθή δήλωση της φορολογητέας ύλης και την εμπρόθεσμη είσπραξη των οφειλόμενων ή καταλογιζόμενων ποσών, κατόπιν κατηγοριοποίησης των φορολογουμένων (φυσικών και νομικών προσώπων) με βάση:

α) το εισόδημα αυτών και τον αποδιδόμενο φόρο,β) τον δηλούμενο και αποδιδόμενο ΦΠΑ,

γ) την περιουσία αυτών και τον αποδιδόμενο ΕΝΦΙΑ.

Θα πρέπει μάλιστα να αναφερθεί ότι για τον προσδιορισμό των κινδύνων θα αναλυθούν στοιχεία από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της ΑΑΔΕ σχετικά με τη συμμόρφωση, τα αποτελέσματα των ελέγχων, τα αποτελέσματα της αναγκαστικής είσπραξης και οτιδήποτε σχετικό απαιτηθεί κατά την εκτέλεση του έργου της ομάδας.

Η εργασία αυτή αναμένεται να συμβάλει στον προσδιορισμό και στην ανάλυση συμπεριφορών που οδηγούν σε μη συμμόρφωση, με στόχο να προταθούν τρόποι και ενέργειες αντιμετώπισης κάθε περίπτωσης κινδύνου μη συμμόρφωσης.

Επισημαίνεται ότι σκοπός της εν λόγω προσπάθειας είναι να βελτιωθεί η είσπραξη εσόδων και κυρίως να φρενάρει τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, τα οποία ήδη έχουν εκτιναχθεί πάνω από 100 δισ. ευρώ.

Η ανωτέρω κίνηση κρίνεται αναγκαία από την ηγεσία της ΑΑΔΕ, καθώς όλοι γνωρίζουν ότι τη δραματική κατάσταση των φορολογουμένων, λόγω της φοροκαταιγίδας που έφεραν τα μνημόνια, συρρικνώνοντας τα διαθέσιμα εισοδήματα, έχει ως αποτέλεσμα σχεδόν ένας στους δύο φορολογούμενους να έχει αφήσει απλήρωτους φόρους και πρόστιμα στις εφορίες, ενώ περισσότεροι από 1,5 εκατ. υπόχρεοι έχουν ήδη εκτεθεί στα αναγκαστικά μέτρα.

Στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης έχει προκληθεί έντονος προβληματισμός για το πώς θα εξελιχθεί φέτος το ανωτέρω φαινόμενο, καθώς γνωρίζει ότι η φοροδοτική ικανότητα των υπόχρεων έχει προ πολλού εξαντληθεί.

Αυτό άλλωστε έχει αποτυπωθεί και στα τελευταία επίσημα στοιχεία που παρουσίασε ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής, σύμφωνα με τα οποία το 78% των οφειλετών χρωστά στο Δημόσιο έως 2.000 ευρώ (3.170.620 φορολογούμενοι), ενώ το 54,1% χρωστά ποσό μικρότερο των 500 ευρώ. Την ίδια στιγμή, 73 οφειλέτες του Δημοσίου χρωστούν ο καθένας πάνω από 100 εκατ. ευρώ, με το συνολικό ποσό της οφειλής στην κατηγορία αυτή να ανέρχεται σε 32,091 δισ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, το ποσό των 28,658 δισ. ευρώ χρωστούν 1.121 οφειλέτες του Δημοσίου, ενώ επιπλέον ποσό 17,267 δισ. ευρώ οφείλεται από 4.665 φορολογούμενους.

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν το γεγονός ότι υπό τον φόβο κατάσχεσης ή δέσμευσης της περιουσίας τους βρίσκονται περισσότεροι από 1,7 εκατ. Έλληνες, οι οποίοι έρχονται να προστεθούν στους άνω του ενός εκατομμυρίου που ήδη έχουν ζήσει τον εφιάλτη των κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών, μισθών, συντάξεων, λοιπών περιουσιακών στοιχείων.