Δείτε αναλυτικά του δικαιούχους, το ύψος και τον τρόπο χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης – Δείτε επίσης πως θα υπολογιστεί Προσωρινή Συνεισφορά Αλληλεγγύης των διυλιστηρίων Πηγή